Утрояване на резултатите от постигнатия успех

Основната ни задача беше да съдействаме за развитието на един вече успешен бизнес, който и преди е маркетирал услугите си дигитално, но на друго ниво. PN Systems търсеха екип от професионалисти в сферата на рекламата, с който да работят в дългосрочен план. Целта беше онова, което вече е постигнато в областта на дигиталния маркетинг, да се подобри с оглед на създаването на ефективен и предвидим маркетингов продукт, чиито резултати са обективно измерими.

Цялостна концепция за дигиталния маркетинг на бранда

Вложихме много време и усилия и създадохме цялостна концепция за дигиталния маркетинг на бранда, като началната стъпка от реализирането ѝ беше работата по първия фирмен сайт. Обработихме информацията и визуалните материали, подадени от клиентите, имайки предвид ключовото условие съдържанието, необходимо за въздействащо онлайн присъствие, да бъде консистентно. Подготвителният период на взимане на решения за всички детайли, свързани с концепцията, ни отне няколко месеца - повече, отколкото осъществяването на готовия цялостен план. По подобен начин протече и работата по втория сайт на PN Systems.

Ясно структуриране и подходящо представяне на наличните материали

Причината консистентността да е един от водещите фактори за успеха на проекта е ясна. Дори съдържанието само по себе си да е полезно, ако е представено хаотично, то само обърква потребителя на съответната страница и трудно би го привлякло като клиент на фирмата. Затова е важно съдържанието да бъде организирано от професионалисти, особено когато тематиката му е специфична. Адекватното редактиране, подреждане и структуриране имат положително въздействие върху постигането на целта на маркетираното послание. В момента двата интернет сайта отговарят на претенцията на фирмата, че е един от лидерите в сферата си на дейност.

Добре премислени детайли, приложими в следващи етапи от растежа на бизнеса

Друга изключително важна подробност е, че детайлите в проекта са премислени и той е изготвен така, че да бъде използваем в по-нататъшните етапи от растежа на бизнеса, без да се налага целият работен процес да се повтаря отначало. Това са предимствата на дългосрочното планиране на маркетинговата стратегия. Една обща база, върху която впоследствие да се гради.

SEO оптимизация

Съдържанието на сайтовете е оптимизирано за търсещите машини. Така е лесно да се проследи какъв е ефектът от рекламата. В случая успехът е в пъти по-големи мащаби от постигнатото преди нашата намеса.

PN Systems

Да се превърнеш в лидер на пазара

Комбинациите от маркетингови инструменти, които използвахме, ни позволиха да доведем PN Systems до една от водещите позиции на пазара на продукти и услуги, свързани с изработката на парапети и метални конструкции. Полезно решение е, че концепцията за популяризиране на проекта е приложима и ще работи отлично и в други ниши в сферата на дейност на фирмата.

Интернет сайтовете, които създадохме за този бизнес, привличат вниманието с интересен и подходящ дизайн, систематизирана информация и ясна структура, както и снимки на реални проекти на фирмата. Съдържанието е оптимизирано за търсещите машини. Резултатите от усилията ни в тази посока не закъсняха. Първият сайт е на челна позиция в индекса с резултати на Google при търсене на "парапети", а клиентите вече са тройно повече.

pnsparapeti.comGo to link
Маркетинг стратегия Project post

Утрояване на резултатите

Целта на дигиталната маркетинг стратегия, която разработихме за PN Systems, беше фирмата да премине на следващо ниво - по-висока ефективност, предвидими и измерими резултати, спечелване на нови клиенти, възходящ растеж. Организирахме и структурирахме голямото количество техническа информация и визуални материали, които се нуждаеха от обработка. Създадохме интересен и балансиран уеб дизайн. Професионалното онлайн представяне на бизнеса го превърна в разпознаваем бранд, а SEO оптимизацията допринесе за предните позиции в търсещата машина на Google. В резултат на това броят на клиентите се увеличи в троен размер.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Баланс и максимална убедителност

Направихме първи фирмен сайт, който е съобразен с постоянно променящите се нужди на потребителите. Уеб-дизайнът е интересен, балансиран и съобразен с характера на представената информация. Заложихме на свеж зелен цвят за акцент и балансирахме формите на компонентите, които са в основата на дизайна. Целта ни беше да представим специфичната техническа информация по достатъчно точен и атрактивен начин, за да избегнем монотонността и да не отегчаваме потенциалните клиенти на фирмата.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Умни решения за уеб дизайн и разработка

Втората интернет страница на PN Systems използва като отправна точка рамката на първата, като надхвърля нейните конкретни измерения. Тя е насочена към много по-широка аудитория, на която цели да поднесе организирано и разбираемо съдържание с голям обем, свързано с металните конструкции. Проект, който прави впечатление с интересен дизайн, ясна структура, сигурност, бързо зареждане, отлична работа на мобилни устройства.

Go to link
SEO оптимизация Project post

SEO oптимизация

SEO Оптимизацията на сайтовете на PN Systems беше водещ елемент от стратегията ни за дигитален маркетинг. Благодарение на оптимизацията постигнахме челна позиция в Google и увеличихме времето за престой на сайта с 30%.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Стъпало в развитието на бизнеса

След като професионалното онлайн представяне на PN Systems отчете успех, свързан с първия фирмен сайт, и съдейства за спечелването на доверието на клиентите, се насочихме към реализирането на проект за втори сайт на бизнеса. Наложи се да преработим и да организираме в стройна и ясна структура голямо количество разнообразна информация с технически характер. Качественият уеб дизайн допринесе за ефективното възприемане на всички подробности за металните конструкции. Заложихме на работещи стратегии за SEO оптимизация и анализиране на данните за онлайн поведението на потребителите.

Go to link
Онлайн анализи Project post

Постигане на най-високите цели

Предимството на анализа на резултатите от правилното онлайн позициониране се крие във възможността за постигане на още по-добри резултати.

Go to link