Доброто старо име на бизнеса с ново лице

Сити-Евро е строителна компания с дългогодишен професионален опит в планирането и цялостното изграждане на жилищни, промишлени и офис сгради, както и в допълнителните дейности - машинно полагане на подови покрития, изпълнение на строително-монтажни работи и др. В последните години вниманието на фирмата е насочено и към нискоенергийното строителство. С оглед на стратегията за дигитален маркетинг, е важно да се отбележи, че сферата на дейност е консервативна, а услугата не е нова на пазара.

Сити-Евро разполагаше с добре направен за времето си стар сайт, но вече е с "изтекъл срок на годност". Бизнесът се нуждаеше от адекватно представяне в онлайн пространството, което да внушава безусловно доверие и едновременно с това е съвременно - съобразено е с последните тенденции в уеб дизайна и разработката. Взехме предвид, че броят на хората, които се интересуват от подобни услуги, е ограничен - човек не строи дом всеки ден, инвестицията в строителство на други видове сгради също не е чест ход.

Формата, която може да представи съдържанието възможно най-добре

Началото, което поставяме, започвайки работа по дигиталния маркетинг на нов клиент, винаги ни изправя пред предизвикателството и отговорността да се запознаем отблизо с конкретната професионална дейност, която ще се маркетира - в случая, с подробностите около строителната практика на Сити-Евро. Както обикновено, и за този проект отделихме много време за комуникация относно съдържанието на сайта, обяснения, обмисляне, планиране и проби, преди да пристъпим към същинската работа. След подготовката организирахме идеите за онлайн присъствието на бизнеса в стройна структура и изградихме цялостната концепция за сайта.

Креативен уеб дизайн, който е подчинен на голямата картина

Иновативните технологии и усърдният труд за постигане на ефективност и качество в строителството се нуждаят от високи технологии, за да бъдат презентирани пред потенциалните клиенти. Заложихме на креативен уеб дизайн, който в оптимална степен се припокрива с мисията на фирмата и е съобразен с най-новите постижения в тази област. Формите и цветовете извикват асоциации с конструкциите в света на животните и най-вече пчелите - цветовете, с които поставяме смислови акценти, са земни, а някои от визуалните елементи с шестоъгълна форма - на килийки във восъчни пити.

С акцент върху експертното мнение

Най-привлекателният и достоверен начин да разкажем историята на успеха на строителната компания е да подкрепим думите с образи. Рекламната фотография е инструментът, чрез който можем да предизвикаме подчертано положителното впечатление. Искахме да фокусираме вниманието на потребителите на сайта в правилната посока - способността на експертите от фирмата да предвиждат рисковете в хода на работата и да предлагат оптималните решения в зависимост от конкретните си задачи. Затова заснехме професионална фотосесия. Всички снимки на сайта са авторски. Те показват реалния процес на работа по строителството на една нискоенергийна сграда в София.

Сити-Евро

Прецизно пренасочване на вниманието

Сити-Евро е фирма, която си е спечелила доброто име на строител, който изпълнява поръчките на своите клиенти коректно и качествено. Дойде време да насочим вниманието на хората към експертните знания на екипа, които могат да бъдат полезни на потенциалните клиенти още на етапа на проектиране на сградите. Инвестиционните консултации и нискоенергийното строителство са в центъра на усилията ни за популяризиране на бранда със средставата на дигиталния маркетинг.

cityeuro.bgGo to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Тематичен уеб дизайн и функционалност

Уеб-дизайн и разработка на сайт на СитиЕвро, който не само привлича, но и задържа вниманието на потребителите върху важните послания на бизнеса.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Моделиране на имиджа

Визуалните материали бяха създадени в подкрепа на цялостната ни стратегия за дигитален маркетинг, целяща изграждане на професионален имидж, който печели доверие.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Форматиране на впечатлението

Дългосрочната маркетингова стратегия за бизнес развитие на Сити-Евро беше насочена към цялостна трансформация в поведението на потенциалните клиенти на бизнеса. Целта беше да покажем, че екипът е специализиран не само в строителната дейност, но в много по-широка гама от услуги.

Go to link