Комплексна маркетингова стратегия, която да те отличи от останалите

Услугата, която Р-Стил предлага, е мебелно производство - добре позната и търсена дейност, която има своите заинтересовани потенциални клиенти. Съобразихме маркетинговата стратегия с това, че не се налагаше да представяме нов продукт или услуга, който предстои да навлезе на пазара и да спечели вниманието на аудиторията, а напротив - продукт, който има своето точно място. Водещо при създаването на концепцията беше да презентираме бизнеса по начин, който ще го открои от останалите фирми, работещи в сферата на мебелното производство или продажба.

Функционален уеб дизайн и въздействащо мултимедийно съдържание

Информацията, която държахме да представим на сайта, не беше много, но трябваше да е прецизно подбрана, за да може всичко важно да става ясно. Насочихме фокуса на внимание към ключовите особености в работата на фирмата и чрез цялостното онлайн присъствие на бранда създадохме впечатление за съвременен начин на предлагане на една добре позната услуга с богата предистория. Заснехме няколко видеоклипа - мултимедийното съдържание е с доказано по-голямо въздействие от всички останали материали.

Онлайн реклама и прецизно насочване на вниманието на целевите аудитории

Знаехме, че нищо друго нямаше да постигне толкова високи резултати, колкото до клиентите да достигне знанието, че ако търсят мебели, Р-Стил ще им помогне да спестят време, усилия и пари: ще им даде конкурентна оферта, ще следва техните индивидуални нужди и идеи и ще изработи бързо обзавеждането им по поръчка.

Изпробвани механизми за успех

Стратегията ни за дигитален маркетинг беше печеливша и резултатите не закъсняха. Размерът на поръчките, които мебелната фабрика получава в момента, се увеличи няколкократно, откакто сайтът на фирмата работи.

Р-Стил

Да приемеш бизнес предизвикателството и да увеличиш работата и печалбите си

Ефективната стратегия за онлайн представяне на бизнеса може да има огромно влияние върху бъдещото му развитие. Поръчките за мебели, които получава Р-Стил, нараснаха няколкократно благодарение на това, че нашите клиенти се довериха на опита ни и заедно заложихме на правилните механизми за популяризиране на техните продукти и услуги.

Контролирай сам потока от поръчки

Чрез сайта представихме фирмата от гледна точка, показваща я в най-добрата светлина. Подчертахме предимствата, които са най-важни за клиентите, търсещи кратки срокове, конкурентни цени и високо качество. Управлението на процесите, протичащи в рамките на фирмата, беше напълно възможно. Количеството на поръчките, които постъпват в Р-Стил, е в пряка зависимост от онлайн рекламата на интернет страницата.

rstil.comGo to link
Маркетинг стратегия Project post

Oнлайн присъствие, което привлича вниманието

Направата на обзавеждане е позната дейност, а продуктите от нея не са ново явление на пазара. Затова, за да привлечем вниманието на потенциалните клиенти, трябваше да изтъкнем превъзходството на Р-Стил по отношение на конкурентна цена, бързина на работа и съобразяване с конкретни желания.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Традиционна услуга. Съвременен уеб дизайн

Уеб дизайнът и разработката на сайта на Р-Стил целяха да постигнат оригинално, интересно и цветно онлайн присъствие на един традиционен бизнес - стратегия, която да го отличи от всички останали в същата сфера на дейност - производството и предлагането на мебели. Ясни послания, кратко съдържание, лесна интеракция, свежи нюанси.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Видеоматериали, скъсяващи дистанцията

Заснехме три видеоматериала, чиято цел беше да спечелим първо вниманието, а впоследствие и доверието на потенциалните клиенти.

Go to link
Интернет реклама Project post

Онлайн реклама, насочена към правилните хора

За популяризиране на услугите на Р-Стил избрахме комуникационните канали, които ще бъдат най-ефективни и ще доведат до най-големи печалби. Чрез онлайн рекламата успяхме да насочим маркетинговите послания към правилните хора - онези, които лесно ще се превърнат в клиенти на фирмата. Това ни позволи да контролираме количеството на поръчките чрез рекламния бюджет и кампаниите.

Go to link