Опитътът ни в действие

Основната ни цел беше да привлечем нови клиенти и увеличим съществуващия пазарен дял на „Кухни Диалог”. Работехме със строго определени срокове и бюджети, като приложихме почти целия набор от услуги, които предлагаме.

Спазихме всички съвременни тенденции в дигиталния маркетинг

Изработихме бързо и пуснахме нов уеб сайт, който беше в центъра на промотиране и на рекламната кампания. Заложихме на висок професионализъм при подготовката на текстовете и структурата на сайта. А професионалната SEO оптимизация осигури добро индексиране от търсещите машини.

Изпълнихме заложените цели за кратък период

Изпитаните маркетингови техники и тактики, които използвахме, ни гарантираха отлична предвидимост на резултатите. Направихме прецизна обработка на избраните снимки за сайта и заснехме видеоматериали, които провокират потербителския интерес и създават доверие. Привлякохме нови клиенти, като осигурихме предвидимост на поръчките, което беше едно от изискванията на клиента.

Кухни Диалог

Обърнахме тренда

Изпълнихме заложените цели за много кратък период. Изпитаните маркетингови техники и тактики и правилно таргетираната онлайн реклама, които използвахме, ни гарантираха отлична предвидимост на резултатите. Привлякохме постоянен клиентопоток, което осигури регулярност на поръчките и непрекъснат производствен процес, което беше едно от изискванията на клиента при старта на нашата работа.

Кратките срокове за обръщането на негативна тенденция от предишен редизайн във възходящ тренд на продажбите бяха основното предизвикателство при работата ни по дигиталния маркетинг, онлайн рекламата и новия уеб дизайн на проекта.

kuhnidialog.bgGo to link
Маркетинг стратегия Project post

Изпитани и доказани решения

Краткият срок, с който разполагахме, определи основния подход на работа по уеб дизайна и дигиталния маркетинг на Кухни Диалог. Заложихме на изпитани и доказали своята ефективност рекламни техники и канали. Опитът, с който разполагахме, ни позволи да направим прецизно маркетинг планиране на разходите за онлайн реклама и да няма изненади в постигнатите резултати.

Go to link
SEO оптимизация

Вътрешна SEO оптимизация

Направихме така, че уеб дизайна и структурата на сайта да отговарят на всички изисквания за по-добре индексиране то търсачките

Go to link
Онлайн анализи

Систематизирана информация

Събирането на систематизирана информация от запитванията през интернет и в офиса ни насочи към корекции в сайта, с които увеличихме броя на посетители на уеб сайта и клиентите на фирмата.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Цялостен редизайн

Резултатът след пускането на обновения интернет сайт надмина очакванията ни – продължителността на престоя на посетителите се повиши значително, силно намаля процентът на отпадналите, а от клиентите в шоурума получавахме обратна връзка, че са предприели посещение, след като са разгледали фирмения сайт.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Стратегия за видео маркетинг

Видеото, публикувано на интернет сайта на фирмата, предизвика силен интерес сред посетителите. А анализът на тяхното поведение показа, че хората, които са гледали видеоматериала, прекарват повече време на сайта или посещават шоурума и правят поръчка.

Go to link
Информационни технологии

Скорост и надежност

Хостването в нашия собствен дейта център, където имахме пълен контрол над сървърите, позволи безпроблемно преминаване от старата към новата инфраструктура, без прекъсване на услугата. Много важна част за усшната работа по проекта беше скоростта на зареждане на уеб сайтът.

Go to link
Интернет реклама

Планиране и изпълнение на онлайн рекламата

Опитът ни в планирането и изпълнението на различни по мащаб интернет рекламни кампании ни позволи да изработим печеливша стратегия, която даде очаквания резултат веднага. Бюджетът ни позволи да осигурим парманентно рекламно присъствие на Кухни Диалог.

Go to link