Опитът ни в действие

Още от началото на работата ни по проекта основната ни цел беше да привлечем нови клиенти и да увеличим съществуващия пазарен дял на „Кухни Диалог”. Съобразихме се със строго определените срокове и бюджети, като приложихме почти целия набор от услуги, които предлагаме.

Всички съвременни тенденции в дигиталния маркетинг

Използвахме най-модерните инструменти в сферата на дигиталния маркетинг, за да създадем грабващ вниманието уеб сайт, при това възможно най-бързо. Заложихме на висок професионализъм при структурирането на информацията и подготовката на текстовете и снимков материал. Професионалната SEO оптимизация осигури добро индексиране от търсещите машини.

Изпълнихме заложените цели за кратък период

Изпитаните маркетингови техники, които използвахме, ни гарантираха прогнозируеми резултати. Селектирахме и обработихме снимките за сайта. Заснехме видеоматериали, които провокират интереса и печелят доверието на потребителите. Привлякохме нови клиенти, като осигурихме предвидимост на поръчките, което беше едно от изискванията на клиента.

Продължихме напред

Бързото темпо на промените в областта на технологиите оправдава необходимостта от актуализация на онлайн представянето на бизнеса. Осъществихме втори цялостен редизайн на сайта на Кухни Диалог. Използвахме 3D–визуализации с високо качество и детайлни описания на отделните компоненти, които са информативни и в същото време въздействат на потребителите на емоционално ниво. Потенциалните клиенти имат възможност да се ориентират бързо и лесно в разнообразието от модели и възможни решения, които предлага фирмата.

Комбинация от рекламни канали

Осигурихме видимост на интернет присъствието на Кухни Диалог чрез съчетаване на няколко канала за онлайн реклама. Организирахме периодични кампании, в чийто център бяха промоционалните празнични условия и партньорството на фирмата за кухненско обзавеждане с утвърдени марки на българския и световния пазар, най-вече с производители на кухненски електроуреди. Усилията ни във Facebook и Google остават последователни.

Кухни Диалог

Обърнахме тренда

Изпълнихме заложените цели за много кратък период. Изпитаните маркетингови техники и тактики и правилно таргетираната онлайн реклама, които използвахме, ни гарантираха отлична предвидимост на резултатите. Привлякохме постоянен клиентопоток, което осигури регулярност на поръчките и непрекъснат производствен процес, което беше едно от изискванията на клиента при старта на нашата работа.

Кратките срокове за обръщането на негативна тенденция от предишен редизайн във възходящ тренд на продажбите бяха основното предизвикателство при работата ни по дигиталния маркетинг, онлайн рекламата и новия уеб дизайн на проекта.

kuhnidialog.bgGo to link
Маркетинг стратегия Project post

Изпитани и доказани решения

Първоначалният кратък срок, с който разполагахме, определи основния подход на работа по уеб дизайна и дигиталния маркетинг на Кухни Диалог. Заложихме на изпитани и доказали своята ефективност рекламни техники и канали. Опитът, с който разполагахме, ни позволи да направим прецизно маркетинг планиране на разходите за онлайн реклама и да няма изненади в постигнатите резултати.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Логичното продължение

След като старата версия на интернет страницата на Кухни Диалог изпълни предназначението си, реализирахме съвременен проект за редизайн, за да покажем новите модели кухни в най-добрата светлина и от всички гледни точки.

Go to link
SEO оптимизация Project post

Вътрешна SEO оптимизация

Направихме така, че уеб дизайнът и структурата на сайта да отговарят на всички изисквания за по-добро индексиране в търсачките.

Go to link
Онлайн анализи

Систематизирана информация

Събирането на систематизирана информация от запитванията през интернет и в офиса ни насочи към корекции в сайта, с които увеличихме броя на посетители на уеб сайта и клиентите на фирмата.

Go to link
Информационни технологии

Скорост и надежност

Хостването в нашия собствен дейта център, където имахме пълен контрол над сървърите, позволи безпроблемно преминаване от старата към новата инфраструктура, без прекъсване на услугата. Много важна част за усшната работа по проекта беше скоростта на зареждане на уеб сайтът.

Go to link
Интернет реклама

Планиране и изпълнение на онлайн рекламата

Опитът ни в планирането и изпълнението на различни по мащаб интернет рекламни кампании ни позволи да изработим печеливша стратегия, която даде очаквания резултат веднага. Бюджетът ни позволи да осигурим парманентно рекламно присъствие на Кухни Диалог.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Стратегия за видео маркетинг

Видеото, публикувано на интернет сайта на фирмата, предизвика силен интерес сред посетителите. А анализът на тяхното поведение показа, че хората, които са гледали видеоматериала, прекарват повече време на сайта или посещават шоурума и правят поръчка.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Първи цялостен редизайн

Резултатът след пускането на обновения интернет сайт надмина очакванията ни – продължителността на престоя на посетителите се повиши значително, силно намаля процентът на отпадналите, а от клиентите в шоурума получавахме обратна връзка, че са предприели посещение, след като са разгледали фирмения сайт.

Go to link