Уеб дизайн и стратегия за дигитален маркетинг

Стартирахме с изготвяне на концепция, формулиране на конкретна цел и набелязване на основната целева група, както и с определяне на основните комуникационни техники и канали. Използвахме пълния спектър от услуги, които предлагаме, за да популяризираме денталното студио и предлаганите услуги. Да изградим имиджа му като добър професионалист и да привлечем и задържим клиенти беше сериозно предизвикателство с оглед на силната конкуренция.

Решаващо е доверието

За провокираме интерес и да спечелим доверието на пациентите заложихме на тактика за образоване на потенциалните клиенти и представяне на детайли от работата д-р Камбов. Разработихме уеб сайт, представящ услугите и спецификата на работата му. Заснехме поредица от видеоматериали и подготвихме и популяризирахме ПР статии посредством интернет реклама и реклама в социалните мрежи, както и множество партньорства с някой от най-посещаваните здравни портали в България.

Технологиите в услуга на пациента

Внедрихме специализиран софтуер за SMS известяване на пациентите и за он-лайн следене на индивидуалното им лечение, с които оптимизирахме работата на кабинета и изградихме ангажираност от страна на пациентите.

Цялостната маркетинг концепция е гаранция за успех

В хода на изпълнението на маркетинговата стратегия проявихме гъвкавост по отношение на каналите и начина на представяне на услугите, докато постигнем желаните резултати. Успяхме да привлечем растящ брой лоялни пациенти благодарение на правилната комбинация от полезен уеб сайт, образователни видеоматериали, информационни технологии в улеснение на пациентите, фейсбук игри и ПР статии.

Дентална Клиника Камбов

Високо качество и внимание към детайла

За времето, от което започнахме работа по проекта, кабинетът успя да се развие до стоматологична клиника с екип от висококвалифицирани специалисти и най-модерна техника.

Растящият брой нови пациенти и запазването на вече съществуващите позволиха на денталното студио да се развие и да предложи съвременна стоматология на все повече пациенти.

Нашата работа по дигиталния маркетинг и бизнес развитието на клиниката продължава и в момента.

dentalclinic.bgGo to link
Маркетинг стратегия Project post

Докажи, че си най-добрият

Използвахме комбинация от всички похвати, които предоставя дигиталният маркетинг, за да разпространим посланията на дентална клиника Камбов до максималко широк кръг от потенциални пациенти. Това определи и хомогенното присъствие в интернет. Заложихме на компилация от интернет сайт, блог и Facebook страница с допълващо се съдържание и послания.

Go to link
SEO оптимизация Project post

SEO oптимизация

SEO Оптимизацията на интернет сайта заемаше централно място в стратегията ни за дигитален маркетинг и за популяризиране на практиката на д-р Камбов

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Уеб дизайн, който печели доверие

Сайтът беше замислена така, че да позволява лесни промени и актуализации. В рамките на работата ни по проекта правихме съществени изменения в структурата и визията на сайта 3 пъти, докато достигнем до най-подходящия формат, който да предоставя максимално голямо количество информация по най-атрактивния начин.

Go to link
Интернет реклама

Защо и как?

Стъпвайки на информация от анализираните данни за поведението на потенциалните пациенти идващи на сайта, успяхме да постигнем отлични резултати с разумен бюджет за онлайн реклама.

Go to link
Информационни технологии Project post

В услуга на пациента

Създадохме електронен картон, за да ангажираме дълготрайно пациентите и да повишим не само тяхното доверие, но и лоялност.Електронният картон позволява на всеки да следи хода на лечението си онлайн, да планира следващите си посещения и профилактични прегледи. Предвидихме възможност електронният картон да бъде не само персонален, но и семеен.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Онлайн видео присъствие

Онлайн видеото е успешен метод за комуникация с хората, които се интересуват от своето здраве. Големият брой видеоматериали на различни теми ни позволи да осигурим регулярност при тяхното популяризиране и поддържане на интереса към услугите висок.

Go to link
Онлайн анализи

Всичко или нищо

Ефекта от правилното представяне преобърна поведението на посетителите на сайта и ги превърна в пациенти.

Go to link