Издигнахме фирмата до лидер на пазара

Трябваше да намерим правилната комбинация от инструменти за привличане на реални клиенти, за да постигнем основната ни цел - да изградим цялостен бранд и да издигнем фирмата до лидер на новооткритата ниша на услугите за интериорен дизайн. Предизвикателството в работата по проекта се състоеше не само в популяризирането на фирмата, но и на същността на самата услуга интериорен дизайн. Първоначалното проучване показа, че съществува слабо търсене на такъв вид услуги и умерена конкуренция.

Планиране и изпълнение на маркетинг стратегията

Фокусирахме се върху представянето на услугата по атрактивен и разбираем начин. Всички дейности и похвати, които използвахме, имаха за задача да покажат на потенциалните клиенти какво ще получат, потребявайки услугата. Неколкократно променяхме съдържанието и уеб дизайна на интернет сайта, така той да бъде в съответствие с развитието на фирмата и разширяването на портфолиото. Планирането и изпълнението на рекламните кампании също отразяваше промените както в самата фирма, така и в нагласите на обществото към услугата „интериорен дизайн“.

Покажи на какво си способен

Заснехме няколко видеа за подхода при работа по самия проект и последващата реализация, които да покажат професионализъма и ползите от услугата „интериорен дизайн“. Те бяха основа за много ПР материали, промотирани в социалните мрежи. Мултимедийният маркетинг ни помогна да изтъкнем по недвусмислен начин силните страни и предимството на работата със специалисти по интериорен дизайн и да провокираме хората да потребяват услугата.

Ефективни в работата

С внедряването на специфичен софтуер оптимизирахме работния процес, за да облекчим работата на дизайнерите и да сведем до минимум вероятността от грешки.

Ачерно

Да наложиш бранд

Правилното планиране и прецизното изпълнение гарантираха максимална ефективност за всяка една от услугите, които предлагаме. Успяхме да наложим „Ачерно” като професионалисти, на които човек може да повери идеята и изпълнението на ремонт и обзавеждане на дома си, с упорита работа, последователност и правилен подбор на дейности във всеки един момент.

Резултатите не закъсняха – благодарение на цялостната ни работа по дигиталния маркетинга на фирмата и нейната дейност, в момента количеството на търсенията на ключовите думи „Ачерно“ и „интериорен дизайн“ в Google са съизмерими.

acherno.bgGo to link
Маркетинг стратегия Project post

Извърви пътя

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на Ачерно беше изградена върху идеята за нейната дългосрочност. Тя трябваше да е гъвкава и ефективна както за стартиращото работа студио за интериорен дизайн, така и за сериозна фирма, лидер в сегмента на интериорните услуги.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Да станеш първи

В концепцията на уеб дизайна на интернет сайта беше заложено той да еволюира заедно с фирмата.. Предвидихме възможността често и лесно да променяме неговата структура, съдържание и подредба. Избрахме при правенето на промени да се водим от потребителското поведение и реакции към представянето на сравнително непознатата услуга интериорен дизайн.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

По-близо до реалността

3D-визуализациите в студиото за интериорен дизайн Ачерно представляват максимално реалистични изображения на крайния резултат от трансформацията на дадено жилище. Стремежът ни беше да скъсим разстоянието между потребителите на блога и всеки конкретен интериор - да ги пренесем на мястото, където се случва преобразяването, да ги накараме да се чувстват така, сякаш се разхождат вътре, да виждат всяка точка, да усещат, че обектите са близо – толкова близо, че могат да ги докоснат.

Go to link
Информационни технологии Project post

Технология и ефективност

Всички работни програми и приложения са интегрирани, така че да се постигне пълна оптимизация на работния процес, файловия обмен и обслужването на клиентите. Разработката и внедряването на система за Digital Asset Management, периодичната синхронизация и back up на информацията гарантира надеждност и елиминира вероятността от грешки.

Go to link
Интернет реклама

Максимумът от всичко

Заложихме на стратегия за сериозно рекламно присъствие, което да привлича нови клиенти. Сравнително високата цена за привличането на един клиент и специфичния характер на потребяване на услугата – еднократно, определяше нуждата от съсредоточаване върху високоефективните рекламни канали и добре таргетирана онлайн реклама.

Go to link
Онлайн анализи

Всичко в едно

Един от принципите на нашата работа е, че само прецизното измерване може да е основа за правилни решения.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Видео маркетинг

Видео, което заснехме, предизвика много голям интерес и след подходящото промотиране достигна до изключително голям брой хора и беше гледано от над 40 000 души. Другият видеоматериал, който направихме за „Ачерно” е видян от над 15 000 души.

Go to link
SEO оптимизация

Остани най-отпред

SEO Оптимизацията по широк диапазон от думи в случая ни осигури достигане до голяма аудитория, при това с по-нисък бюджет, отколкото ако бяхме заложили на интернет реклама.

Go to link