Социални мрежи

Отличен канал за реклама

Добре е да бъде изградена цялостна маркетингова стратегия за темите, които ще се поднасят пред публиката ви, за да предизвикат търсения интерес и взаимодействие (харесване, коментиране, споделяне и т.н.). Тази стратегия включва определяне на значимите и интересни теми, вида на публикациите (текст, снимка или видео) и план за тяхното публикуване. Важен е опитът в разработването на различни нестандартни приложения, конкурси и игри. Те винаги са насочени с точност и имат конкретна функция, подчинена на цялостната концепция за дигитален маркетинг и присъствие в социалните мрежи.