Контрол над важните неща

За нуждите на вашия бизнес е разработен и се внедрява специфичен софтуер за документооборот, файлов трансфер или контакт с клиенти. Всичко това има за цел да подобри работния процес, да оптимизира натовареността или да повиши доверието и удовлетвореността на клиентите ви. В много случаи той е интегриран елемент в уеб дизайна на интернет сайта – форма за поръчка или форма за запитване или обратна връзка.

Стремите се да привличате нови и нови клиенти към своя бизнес, но не забравяйте, че задържането на един клиент е в пъти по-евтино от привличането на един нов.

Технологии в действие

Много често при стартирането или разширяване на вашия бизнес се появява необходимостта от допълнително програмно осигуряване, което надхвърля границите на интернет присъствието. Специфичните нужди на бизнеса ви определят кои процеси могат да бъдат оптимизирани чрез възможностите на информационните технологии, за да бъдат изпълнени поставените цели. Най-добри резултати се постигат, когато има синергия между информационните технологии, използвани в back office, и тези, насочени към клиентите ви.

Информационни технологии

Собствен дейта център

Дейта центърът със собствени сървъри ви предлага сигурност, бърз и безпроблемен достъп на вашите клиенти до сайта ви. Наред с това ви се предоставя неограничено пространство за хостване на сайта ви.

Възможно е да се работи и в добро сътрудничество с големите хостинг компании, което ви гарантира сигурност и спокойствие относно вашето интернет присъствие.

Информационни технологии

Скорост и надежност

Хостването в нашия собствен дейта център, където имахме пълен контрол над сървърите, позволи безпроблемно преминаване от старата към новата инфраструктура, без прекъсване на услугата. Много важна част за усшната работа по проекта беше скоростта на зареждане на уеб сайтът.

Go to link
Информационни технологии Project post

В услуга на пациента

Създадохме електронен картон, за да ангажираме дълготрайно пациентите и да повишим не само тяхното доверие, но и лоялност.Електронният картон позволява на всеки да следи хода на лечението си онлайн, да планира следващите си посещения и профилактични прегледи. Предвидихме възможност електронният картон да бъде не само персонален, но и семеен.

Go to link
Информационни технологии Project post

Технология и ефективност

Всички работни програми и приложения са интегрирани, така че да се постигне пълна оптимизация на работния процес, файловия обмен и обслужването на клиентите. Разработката и внедряването на система за Digital Asset Management, периодичната синхронизация и back up на информацията гарантира надеждност и елиминира вероятността от грешки.

Go to link
Информационни технологии Project post

Достигане на максимална скорост

Решението на проблема се крие в разработената система, която да позволява намаляване времето за генериране на компютърните изображения посредством добавянето на изчислителни ресурси. Крайната цел е компютърните изображения да се генерират в рамките на няколко минути. Повишаването на скоростта не трябва да е за сметка на качеството на изображението.

Go to link