Скоростта над всичко

При работата по този проект си партнирахме със студиото за интериорен дизайн „Ачерно”. Той е нагледен пример как високоте технологии могат да улеснят работата и да увеличат производителността. За изпълнението на сериозни инфраструктурни проекти, като този, техническата страна е важна, но не тя е определящата. За разгръщането на целия потенциал на такива разработки е нужното съответното финансиране.

Частен облак

За да се комбинира удобство на ползването с висока надеждност, е нужно не само значително хардуерно осигуряване, но и софтуер, който да оптимизира работата на програмните продукти, осигурявайки бързина на работния процес. Решението на проблема се крие в разработената система, която да позволява намаляване времето за генериране на компютърните изображения посредством добавянето на изчислителни ресурси. Крайната цел е компютърните изображения да се генерират в рамките на няколко минути. Повишаването на скоростта не трябва да е за сметка на качеството на изображението. Опитът показва, че в интериорния дизайн генерирането на едно висококачествено изображение отнема между 6-10 часа на високопроизводителна съвременна работна станция. Благодарение на функционалността на WhiteBox това време се намалява до 5-10 минути. Друга важна характеристика на търсеното решение е изчислителните му възможности да могат да се използват оптимално при работата на много хора по различни проекти на различни работни станции. Като за това не трябва да се изисква допълнително обучение или да се усложнява работата в сравнение с тази без неговата употреба.

Надеждност на цялата система

Гарантирането на надеждност на цялата система изисква постоянен мониторинг и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Това беше постигнато чрез събирането и анализирането на информация през дълъг тестови период. На WhiteBox гласува доверие един от лидерите за интериорен дизайн „Ачерно”, което е гаранция за надежността и добавената стойност на приложението.

Информационни технологии

Собствен дейта център

Дейта центърът със собствени сървъри ви предлага сигурност, бърз и безпроблемен достъп на вашите клиенти до сайта ви. Наред с това ви се предоставя неограничено пространство за хостване на сайта ви.

Възможно е да се работи и в добро сътрудничество с големите хостинг компании, което ви гарантира сигурност и спокойствие относно вашето интернет присъствие.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Презентиране на услугата

Създадохме семпъл сайт с изчистен уеб дизайн, който да популяризира същността и приложението на нововъведението. Той има информативна роля и е отправна точка за презентиране на услугата и набиране на инвестиции. Ето защо, той съдържа добре структурирана и конкретна информация.

Go to link