Избиране и насочване на инструментите на маркетинга

Онлайн анализите са в центъра на маркетинговите ни усилия. Те дават свобода на действията - изпробваме различни рекламни канали, но анализите показват и в коя посока трябва да насочим погледа си, за да има смисъл от дигиталния маркетинг - кой/кои канали биха имали най-голям успех с оглед на привличането на клиенти.

Търпение, което се възнаграждава

Резултатът, който се постига за РЕА 4, е бавен. Изисква се време за анализ на всички фактори, време за отчитане на ефекта от всяка промяна - ефект, който не е видим след няколко дни или след седмица. Мерната единица за време в този случай са месеците, но търпението се възнаграждава. Анализите могат да преобърнат начина, по който брандът се развива, често са преход между неуспешния и успешния бизнес.

Работещите решения

Тъй като не вярваме в универсалната рецепта за успех на бизнеса и в постигането на магически резултати от дигиталния маркетинг, оставяме фактите да говорят и се ръководим от тях. В случая анализите показаха, че най-ефективният рекламен канал за високия клас продукти и услуги на РЕА 4 са рекламните кампании в социалните мрежи. Те позволяват контрол над посланията и максимално прецизно таргетиране на аудиториите, до които достигат. Целта е изграждане на мрежа от клиенти, уверени в безкомпромисното качество на услугите на фирмата.

Онлайн анализи

Измерване на всичко

Още в етапа на маркетинг планирането се прави оценка на популярността на вашия продукт или услуга, както и на конкурентната среда. Този първоначален онлайн анализ дава информация за това, кои са подходящите канали за комуникация с вашите целеви групи. Така се постига максимална ефективност с минимални средства. Това не е всичко. В хода на работата се извършват периодични маркетингови онлайн анализи за оценка на кампаниите, които служат за внасяне на корекции или за наблягане на някои особено успешни канали за онлайн реклама и тактики за привличане на клиенти.

За разлика от стандартните рекламни канали – печатна реклама, радио, телевизия, реклама на мястото на продажбите, при онлайн рекламата всичко е много ясно, с конкретни и достоверни данни за ефекта от всяка дейност.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Впечатляващ и нестандартен уеб имидж

Постарахме се да създадем стилен и оригинален маркетингов продукт - уеб сайт на РЕА 4, който не прилича на другите сайтове. Впуснахме се в по-сложно изпълнение - нестандартни решения, анимации, ефекти. Направихме стилен и хармоничен уеб дизайн, който се забелязва и се запомня. Обработихме подадените материали. Написахме оригинално съдържание. Погрижихме се за сигирността и работата на мобилни устройства.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Концепция според индивидуалните нужди

Дългосрочната маркетингова стратегия за онлайн позициониране на РЕА 4 е в съответствие с особеностите, характерни за предлагането на най-висок клас мебели по поръчка.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Да спечелиш доверието

Обработихме подадените снимки, за да ги превърнем в консистентно визуално съдържание. Заснехме видеоматериали, които показват високото качество на мебелите.

Go to link