Бъди на първо място

Неслучайно SEO оптимизацията на интернет сайтовете заемаше централно място в стратегията ни за популяризиране на услугите на PN Systems. Работата по нея на практика започна още със създаването на концепцията ни за действие и продължава през цялото време, тъй като резултатите са измерими и тя предлага прекрасна възможност за корекции. Усилията ни се увенчаха с категоричен успех. Сайтът се появява на първо място при търсене на "парапети" в Google. Реалният отзвук от работата ни се изразява в тройното увеличаване на броя на клиентите. Разчитаме на сходни методи, доказали своята ефективност, за оптимизацията на втория сайт, който създадохме за фирмата.

Прецизно насочване на вниманието на потребителите

Защо SEO оптимизацията е толкова значим фактор за развитието на бизнеса на PN Systems? Конкурентите в пазарната ниша на предлагането на парапети не са малко, а е невъзможно да предлагат коренно различни продукти, с които да се отличат един от друг при търсене на услугата. Ако са специализирани в производството на алуминиеви парапети, например, всички те ще предлагат приблизително един и същи продукт - алуминиев парапет. Вариациите ще са в качеството, срока за изпълнение или цената, но те идват на втори план и не оказват силно въздействие при първоначалното търсене по ключови думи. По тази причина основен фактор е позиционирането по-напред в индекса на търсещите машини.

Когато става дума за метални конструкции, спецификата е друга - водещо е представянето на цялостната услуга, която фирмата предлага - от 3D проектирането, през изработката, доставката, монтажа и всички допълнителни подробности и услуги, извършени на експертно ниво. Последният факт не променя степента на важност на SEO оптимизацията.

Да си откриваем

Това, което е водещо за успеха на дадена фирма в тази сфера, е да попадне в селекцията на потребителя, който би изпратил запитване за желания продукт. Когато потребителят търси онова, от което се нуждае, и бизнесът се класира по-назад в резултатите, той губи възможност да бъде сред избраните от клиента. Знаете какво казват - няма по-сигурно място да скриете нещо от втора страница на резултатите в Google. Именно това е причината SEO оптимизацията на сайтовете да е толкова важна.

SEO оптимизация

Дългосрочно добри резултати при търсене

SEO oптимизацията на един уеб сайт е в основата на неговото добро позициониране от търсещите машини. От първостепенно значение е да бъде осигурено устойчиво присъствие на вашия сайт на челни места в индекса с резултати. Съдържанието на сайта ви може да бъде подготвено така, че да се подпомогне видимостта на първа страница на Google. Най-доброто решение за вас винаги идва в следствие от оценка за оптималната цена – присъствие чрез методите на вътрешното оптимизиране на съдържание, SEO оптимизация с цел изграждане на мрежа от линкове или комбинация от двете.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Утрояване на резултатите

Целта на дигиталната маркетинг стратегия, която разработихме за PN Systems, беше фирмата да премине на следващо ниво - по-висока ефективност, предвидими и измерими резултати, спечелване на нови клиенти, възходящ растеж. Организирахме и структурирахме голямото количество техническа информация и визуални материали, които се нуждаеха от обработка. Създадохме интересен и балансиран уеб дизайн. Професионалното онлайн представяне на бизнеса го превърна в разпознаваем бранд, а SEO оптимизацията допринесе за предните позиции в търсещата машина на Google. В резултат на това броят на клиентите се увеличи в троен размер.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Баланс и максимална убедителност

Направихме първи фирмен сайт, който е съобразен с постоянно променящите се нужди на потребителите. Уеб-дизайнът е интересен, балансиран и съобразен с характера на представената информация. Заложихме на свеж зелен цвят за акцент и балансирахме формите на компонентите, които са в основата на дизайна. Целта ни беше да представим специфичната техническа информация по достатъчно точен и атрактивен начин, за да избегнем монотонността и да не отегчаваме потенциалните клиенти на фирмата.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Умни решения за уеб дизайн и разработка

Втората интернет страница на PN Systems използва като отправна точка рамката на първата, като надхвърля нейните конкретни измерения. Тя е насочена към много по-широка аудитория, на която цели да поднесе организирано и разбираемо съдържание с голям обем, свързано с металните конструкции. Проект, който прави впечатление с интересен дизайн, ясна структура, сигурност, бързо зареждане, отлична работа на мобилни устройства.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Стъпало в развитието на бизнеса

След като професионалното онлайн представяне на PN Systems отчете успех, свързан с първия фирмен сайт, и съдейства за спечелването на доверието на клиентите, се насочихме към реализирането на проект за втори сайт на бизнеса. Наложи се да преработим и да организираме в стройна и ясна структура голямо количество разнообразна информация с технически характер. Качественият уеб дизайн допринесе за ефективното възприемане на всички подробности за металните конструкции. Заложихме на работещи стратегии за SEO оптимизация и анализиране на данните за онлайн поведението на потребителите.

Go to link
Онлайн анализи Project post

Постигане на най-високите цели

Предимството на анализа на резултатите от правилното онлайн позициониране се крие във възможността за постигане на още по-добри резултати.

Go to link