Балансиран дизайн и сайт, който работи на всяко устройство

Уеб-дизайнът на сайта, комбиниращ голямата по обем, но вече организирана информация и интересната и ярка визия, е съобразен с конкретното поведение на целевата аудитория. Насочихме усилията си към това страницата да изглежда и да работи отлично на всички видове устройства - както на компютри с различен размер на монитора, така и на таблети и телефони. Тенденцията е трафикът на мобилни устройства постоянно да нараства. Постарахме се цялото съдържание да бъде не само достъпно, но и адекватно представено в техническо отношение: според спецификата на мобилното устройство, според браузъра и според операционната система. Работата по мобилната поддръжка беше сериозна, за да осигурим удобството на потребителите. Красноречив пример е формата за запитване, която е съвсем различна за компютри и за различни мобилни устройства.

Оптимална презентация за постигане на професионален имидж

В случая беше важно да представим по най-добрия начин продуктите и услугите на един вече познат бизнес с опит и със свое собствено място на пазара, който се стреми към растеж. Беше от значение снимките, които използваме, наистина да са на изделия, изработени от PN Systems. Този факт създава усещане за достоверност на съдържанието и печели доверието на клиентите. Това създаде някои трудности, с които трябваше да се справим. Визуалните материали, с които разполагахме, не бяха с високо качество. Някои от изображенията са правени преди повече време, а други снимки са заснети с телефон. Постарахме се да ги обработим така, че да изглеждат добре въпреки всичко. Богатата гама от предложения трябваше да бъде презентирана на потребителите с всички подробности, за да направят информиран избор. Целта беше детайлите да помагат за ориентацията в продуктовата гама и да не объркват разглеждащия сайта.

Концепция, която надхвърля конкретния проект за сайт

Парапетите не са единствените конструкции, които PN Systems предлагат. С оглед на широкия диапазон от продукти и услуги на фирмата, които предстои да представим в отделни сайтове, помислихме за стратегия, която би могла да се използва напред във времето. Приложимостта на решенията дава ценно предимство - не е необходимо за всеки следващ сайт да се започва от нулата. Налице е обща, принципна рамка, която ще претърпи модификации за всеки един от различните проекти и ще бъде съобразена с условията в дадения етап от развитието на бизнеса.

Концепцията за сайта ще се използва и за навлизането му на други пазари в чужбина. Плюс е, че когато се стигне не просто до превод на съдържанието, а до локализация, т.е. до структурно различен вариант от този в България, разполагаме с улеснение и свобода на действие. Общите неща остават общи, но структурата позволява да се правят промени според конкретните нужди. Тези гъвкави опции са предимство, което могат да предложат малко други фирми в сферата на дигиталния маркетинг.

Уеб дизайн и разработка

Различен поглед

Нашата цел е бизнесът ви да получи възможно най-доброто онлайн представяне. Готовите решения биха наложили ограничения в уеб дизайна или функционалността на сайта ви. От друга страна, благодарение на индивидуален подход към нуждите ви и задълбочени разисквания с вас се гарантира не само красота и атрактивност, но и максимална ефективност и висока добавена стойност.

Интернет сайтът е средство за привличане на клиенти, което има предварително определена цел и живот. Известно е, че ефективността или животът на един уеб сайт в повечето случаи е между 2 години и 5 години. След този период е необходимо той да бъде преправен, да се направи редизайн във връзка с навлезли нови технологии в дигиталния маркетинг или с активност от страна на конкуренцията ви.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Утрояване на резултатите

Целта на дигиталната маркетинг стратегия, която разработихме за PN Systems, беше фирмата да премине на следващо ниво - по-висока ефективност, предвидими и измерими резултати, спечелване на нови клиенти, възходящ растеж. Организирахме и структурирахме голямото количество техническа информация и визуални материали, които се нуждаеха от обработка. Създадохме интересен и балансиран уеб дизайн. Професионалното онлайн представяне на бизнеса го превърна в разпознаваем бранд, а SEO оптимизацията допринесе за предните позиции в търсещата машина на Google. В резултат на това броят на клиентите се увеличи в троен размер.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Умни решения за уеб дизайн и разработка

Втората интернет страница на PN Systems използва като отправна точка рамката на първата, като надхвърля нейните конкретни измерения. Тя е насочена към много по-широка аудитория, на която цели да поднесе организирано и разбираемо съдържание с голям обем, свързано с металните конструкции. Проект, който прави впечатление с интересен дизайн, ясна структура, сигурност, бързо зареждане, отлична работа на мобилни устройства.

Go to link
SEO оптимизация Project post

SEO oптимизация

SEO Оптимизацията на сайтовете на PN Systems беше водещ елемент от стратегията ни за дигитален маркетинг. Благодарение на оптимизацията постигнахме челна позиция в Google и увеличихме времето за престой на сайта с 30%.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Стъпало в развитието на бизнеса

След като професионалното онлайн представяне на PN Systems отчете успех, свързан с първия фирмен сайт, и съдейства за спечелването на доверието на клиентите, се насочихме към реализирането на проект за втори сайт на бизнеса. Наложи се да преработим и да организираме в стройна и ясна структура голямо количество разнообразна информация с технически характер. Качественият уеб дизайн допринесе за ефективното възприемане на всички подробности за металните конструкции. Заложихме на работещи стратегии за SEO оптимизация и анализиране на данните за онлайн поведението на потребителите.

Go to link
Онлайн анализи Project post

Постигане на най-високите цели

Предимството на анализа на резултатите от правилното онлайн позициониране се крие във възможността за постигане на още по-добри резултати.

Go to link