Мярка за успеха

Както винаги, първо пристъпихме към оценка на средата и планиране, на второ място - към действие, целящо промяна, а на трето - към детайлно проучване на ефекта. Анализът на резултатите от дигиталния маркетинг на PN Systems е инструментът, който ни позволи обективно да преценим до каква степен е била ефективна дейността по създаване на цялостна маркетингова концепция и сайтове, дейността по организиране на съдържанието, по разработване на уеб дизайн, по избор на ключови думи за SEO оптимизация и т.н. Целта на анализите е да пестят време, усилия и пари.

Планиране на следващия ход

Изграждането на доверие към бранда премина през различни етапи. Чрез онлайн анализите беше доказано, че има смисъл от тази верига от последователни действия, тъй като успяхме да привлечем вниманието на клиентите към продуктите и услугите, предлагани от фирмата. Налице са множество показатели, благодарение на чийто анализ разбрахме, че се движим в правилната посока. Измерването на ефективността ни даде възможност да реагираме мигновено - и по отношение на избора на комуникационни канали, и по отношение на текстовете. Извлякохме полезната информация главно от посещенията на интернет сайтовете и от търсенията в Google.

Спечелихме доверието на клиентите

Усилията ни се увенчаха с категоричен успех. Сайтът на парапети PNS се появява на първо място при търсене на "парапети" в Google. Подходящото представяне на бизнеса оказа сериозно положително въздействие върху поведението на посетителите на сайта. Успяхме да увеличим времето за престой с 30%. Друг показател е още по-важен, тъй като има пряка връзка с реалността: броят на активните клиенти, поръчващи парапети, е нараснал три пъти.

Онлайн анализи

Измерване на всичко

Още в етапа на маркетинг планирането се прави оценка на популярността на вашия продукт или услуга, както и на конкурентната среда. Този първоначален онлайн анализ дава информация за това, кои са подходящите канали за комуникация с вашите целеви групи. Така се постига максимална ефективност с минимални средства. Това не е всичко. В хода на работата се извършват периодични маркетингови онлайн анализи за оценка на кампаниите, които служат за внасяне на корекции или за наблягане на някои особено успешни канали за онлайн реклама и тактики за привличане на клиенти.

За разлика от стандартните рекламни канали – печатна реклама, радио, телевизия, реклама на мястото на продажбите, при онлайн рекламата всичко е много ясно, с конкретни и достоверни данни за ефекта от всяка дейност.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Утрояване на резултатите

Целта на дигиталната маркетинг стратегия, която разработихме за PN Systems, беше фирмата да премине на следващо ниво - по-висока ефективност, предвидими и измерими резултати, спечелване на нови клиенти, възходящ растеж. Организирахме и структурирахме голямото количество техническа информация и визуални материали, които се нуждаеха от обработка. Създадохме интересен и балансиран уеб дизайн. Професионалното онлайн представяне на бизнеса го превърна в разпознаваем бранд, а SEO оптимизацията допринесе за предните позиции в търсещата машина на Google. В резултат на това броят на клиентите се увеличи в троен размер.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Баланс и максимална убедителност

Направихме първи фирмен сайт, който е съобразен с постоянно променящите се нужди на потребителите. Уеб-дизайнът е интересен, балансиран и съобразен с характера на представената информация. Заложихме на свеж зелен цвят за акцент и балансирахме формите на компонентите, които са в основата на дизайна. Целта ни беше да представим специфичната техническа информация по достатъчно точен и атрактивен начин, за да избегнем монотонността и да не отегчаваме потенциалните клиенти на фирмата.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Умни решения за уеб дизайн и разработка

Втората интернет страница на PN Systems използва като отправна точка рамката на първата, като надхвърля нейните конкретни измерения. Тя е насочена към много по-широка аудитория, на която цели да поднесе организирано и разбираемо съдържание с голям обем, свързано с металните конструкции. Проект, който прави впечатление с интересен дизайн, ясна структура, сигурност, бързо зареждане, отлична работа на мобилни устройства.

Go to link
SEO оптимизация Project post

SEO oптимизация

SEO Оптимизацията на сайтовете на PN Systems беше водещ елемент от стратегията ни за дигитален маркетинг. Благодарение на оптимизацията постигнахме челна позиция в Google и увеличихме времето за престой на сайта с 30%.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Стъпало в развитието на бизнеса

След като професионалното онлайн представяне на PN Systems отчете успех, свързан с първия фирмен сайт, и съдейства за спечелването на доверието на клиентите, се насочихме към реализирането на проект за втори сайт на бизнеса. Наложи се да преработим и да организираме в стройна и ясна структура голямо количество разнообразна информация с технически характер. Качественият уеб дизайн допринесе за ефективното възприемане на всички подробности за металните конструкции. Заложихме на работещи стратегии за SEO оптимизация и анализиране на данните за онлайн поведението на потребителите.

Go to link