Най-добрите в няколко пазарни ниши

Благодарение на нашата намеса PN Systems вече беше разпознаваем бранд с изградено доверие от страна на клиентите, търсещи парапети. Целта ни беше да постигнем успех и в друга пазарна ниша, която е много по-голяма от първата - да представим по адекватен и атрактивен начин цялостната услуга, която няма аналог и е гаранция за качество: 3D проектиране, производство, доставка, монтаж на метални конструкции и всички допълнителни специфични подробности за богатата гама от продукти, предлагани от фирмата. Това можеше да се случи само след внимателно анализиране на обемната информация, с която разполагахме. Стремяхме се да постигнем яснота относно конкретните продукти и услуги, въпреки че спектърът им е широк. Механизмите, които използвахме, за да подредим съдържанието така, че да е ясно, трябваше да са разбираеми за потребителите на сайта.

Последователни стъпки за поддържане на фирмената идентичност

Маркетинговата стратегия, към която се придържахме, беше следващ етап от един добре обмислен план за устойчивост на бранда. Идентичността на бизнеса остана непроменена, а посланията към потенциалните клиенти - сходни. Бяхме наясно, че в крайна сметка пазарният сегмент е същият - хората, които търсят парапети, често се нуждаят и от друг вид метални конструкции, независимо от конкретиката. В този смисъл, предимство беше доверието, което вече е спечелено от бранда. Трябваше да трансферираме това доверие, представата за качество и за надеждност и в посока на металните конструкции.

Качествен уеб дизайн, който работи безотказно

Когато съдържанието е обемно и разнородно, работата по уеб дизайна на сайта се оказва истинско предизвикателство. Ключът е в организацията на съдържанието, което да стане консистентно. Беше необходим професионален подход за постигане на равновесие между смисловата структура и естетическите достойнства, както и баланс между изображенията, които илюстрират темата - най-общо, по-груби технически дейности, и плавните линии и форми, които са в основата на дизайна. Това не бяха единствените ни съображения. Положихме усилия, за да сме сигурни, че сайтът зарежда бързо и ще работи отлично на всяко устройство.

Проследяване на всички резултати

Част от решенията за дигиталния маркетинг на бранда са дългосрочно приложими. Тяхната ефективност беше доказана от резултатите от функционирането на първия сайт на фирмата и ги приложихме и по отношение на втория. Общата концепция за изграждане на онлайн облик на бизнеса задължително включва SEO оптимизация - инструментът, който гарантира достигане до потенциалните клиенти, търсещи необходимия продукт или услуга по ключови думи. След като разбрахме, че методите за онлайн анализ на ефективността ни позволяват корекции

Маркетинг стратегия

Нещата, които работят

Работата върху онлайн маркетингови кампании дава богат опит в оценяването на ефективността на различни дейности и канали в зависимост от поставените цели и конкретните ситуации. Натрупаното know-how от работата по дигиталния маркетинг на продуктите на нашите клиенти се изразява в способност за взимане на конкретни решения за това, какво би било ефективно и какво не в зависимост от вида бизнес, конкурентната среда и заложените цели. Спестявате ненужни разходи и оптимизирате бюджета за реклама, същевременно извличайки максимума от възможностите на дигиталния маркетинг.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Утрояване на резултатите

Целта на дигиталната маркетинг стратегия, която разработихме за PN Systems, беше фирмата да премине на следващо ниво - по-висока ефективност, предвидими и измерими резултати, спечелване на нови клиенти, възходящ растеж. Организирахме и структурирахме голямото количество техническа информация и визуални материали, които се нуждаеха от обработка. Създадохме интересен и балансиран уеб дизайн. Професионалното онлайн представяне на бизнеса го превърна в разпознаваем бранд, а SEO оптимизацията допринесе за предните позиции в търсещата машина на Google. В резултат на това броят на клиентите се увеличи в троен размер.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Баланс и максимална убедителност

Направихме първи фирмен сайт, който е съобразен с постоянно променящите се нужди на потребителите. Уеб-дизайнът е интересен, балансиран и съобразен с характера на представената информация. Заложихме на свеж зелен цвят за акцент и балансирахме формите на компонентите, които са в основата на дизайна. Целта ни беше да представим специфичната техническа информация по достатъчно точен и атрактивен начин, за да избегнем монотонността и да не отегчаваме потенциалните клиенти на фирмата.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Умни решения за уеб дизайн и разработка

Втората интернет страница на PN Systems използва като отправна точка рамката на първата, като надхвърля нейните конкретни измерения. Тя е насочена към много по-широка аудитория, на която цели да поднесе организирано и разбираемо съдържание с голям обем, свързано с металните конструкции. Проект, който прави впечатление с интересен дизайн, ясна структура, сигурност, бързо зареждане, отлична работа на мобилни устройства.

Go to link
SEO оптимизация Project post

SEO oптимизация

SEO Оптимизацията на сайтовете на PN Systems беше водещ елемент от стратегията ни за дигитален маркетинг. Благодарение на оптимизацията постигнахме челна позиция в Google и увеличихме времето за престой на сайта с 30%.

Go to link
Онлайн анализи Project post

Постигане на най-високите цели

Предимството на анализа на резултатите от правилното онлайн позициониране се крие във възможността за постигане на още по-добри резултати.

Go to link