Да се устремиш към лидерската позиция

Целта на дигиталната маркетинг стратегия е в пряка зависимост от ситуацията, в която се намира бизнесът на клиента, обърнал се към нас. PN Systems е фирма с опит в областта на изработката на парапети и метални конструкции, която и преди е разчитала на дигитален маркетинг, но искаше да премине към следващо ниво и по-висока ефективност от дейността си. С оглед на този факт и след анализ на пазарната ниша и целевите публики направихме реалистична оценка на бъдещите резултати. Бяхме част от целия процес по планирането. Анализирахме възможните маркетингови стратегии и обсъдихме с клиентите на кои комуникационни канали да обърнем внимание. Бюджетът за реклама беше предварително разпределен. Стартирахме работа по първия сайт на фирмата.

Ясна стратегия за успех

Вторият етап от работата ни се състоеше в същинското планиране на маркетинговата стратегия. Взехме под внимание това, че PN Systems търсеха някого, с когото да работят дългосрочно и благодарение на това съдействие във времето да постигнат по-високи резултати. Искаха професионално онлайн представяне на бизнеса си, което да го превърне в разпознаваем бранд и да гарантира предвидими и обективно измерими резултати в бъдеще.

Убедително онлайн представяне на бизнеса

Изграждането на убедителното онлайн присъствие на PN Systems започна със създаването на сайт за една от техните основни дейности, а именно производството на парапети. В пряка връзка с маркетинговата концепция, която подготвихме, беше организирането и структурирането на съдържанието, с което клиентите ни разполагаха. Оказа се, че тази задача не е никак лека. Информацията има технически характер, беше голямо количество и беше хаотично разпръсната. Нуждаеше се от анализиране, позволяващо достигането до работеща идея за структура на фирмения сайт, която да представя бизнеса едновременно подробно, точно, достоверно и в най-добрата светлина. Обработихме материалите - както текстове, така и снимки от обекти, на които фирмата е работила. Някои от снимките бяха правени с телефон и се наложи по-сериозна обработка. Целта беше съдържанието да стане консистентно, за да можем да преминем към работа по уеб дизайна.

Решения, които са дългосрочно приложими

Проектът за първия сайт на PN Systems има важна особеност - той е изготвен така, че принципите, заложени в него, да бъдат приложими в следващите етапи от развитието на бизнеса. Заедно с клиентите планирахме създаването на още няколко техни сайта, фокусирани върху презентацията на други продукти и услуги, които фирмата предлага. От ключово значение е фактът, че при всички тях е приложимо направеното до момента. Погрижихме се и за SEO оптимизацията. Освен всичко останало, резултатите от дигиталния маркетинг са проследими и измерими чрез онлайн анализ на ефективността. Сайтът на PN Systems се класира на първо място в търсещата машина на Google при търсене на "парапети", а потребителите се задържат с 30% по-дълго на страницата. Постигнатият успех е красноречив - клиентите са три пъти повече.

Маркетинг стратегия

Нещата, които работят

Работата върху онлайн маркетингови кампании дава богат опит в оценяването на ефективността на различни дейности и канали в зависимост от поставените цели и конкретните ситуации. Натрупаното know-how от работата по дигиталния маркетинг на продуктите на нашите клиенти се изразява в способност за взимане на конкретни решения за това, какво би било ефективно и какво не в зависимост от вида бизнес, конкурентната среда и заложените цели. Спестявате ненужни разходи и оптимизирате бюджета за реклама, същевременно извличайки максимума от възможностите на дигиталния маркетинг.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Баланс и максимална убедителност

Направихме първи фирмен сайт, който е съобразен с постоянно променящите се нужди на потребителите. Уеб-дизайнът е интересен, балансиран и съобразен с характера на представената информация. Заложихме на свеж зелен цвят за акцент и балансирахме формите на компонентите, които са в основата на дизайна. Целта ни беше да представим специфичната техническа информация по достатъчно точен и атрактивен начин, за да избегнем монотонността и да не отегчаваме потенциалните клиенти на фирмата.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Умни решения за уеб дизайн и разработка

Втората интернет страница на PN Systems използва като отправна точка рамката на първата, като надхвърля нейните конкретни измерения. Тя е насочена към много по-широка аудитория, на която цели да поднесе организирано и разбираемо съдържание с голям обем, свързано с металните конструкции. Проект, който прави впечатление с интересен дизайн, ясна структура, сигурност, бързо зареждане, отлична работа на мобилни устройства.

Go to link
SEO оптимизация Project post

SEO oптимизация

SEO Оптимизацията на сайтовете на PN Systems беше водещ елемент от стратегията ни за дигитален маркетинг. Благодарение на оптимизацията постигнахме челна позиция в Google и увеличихме времето за престой на сайта с 30%.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Стъпало в развитието на бизнеса

След като професионалното онлайн представяне на PN Systems отчете успех, свързан с първия фирмен сайт, и съдейства за спечелването на доверието на клиентите, се насочихме към реализирането на проект за втори сайт на бизнеса. Наложи се да преработим и да организираме в стройна и ясна структура голямо количество разнообразна информация с технически характер. Качественият уеб дизайн допринесе за ефективното възприемане на всички подробности за металните конструкции. Заложихме на работещи стратегии за SEO оптимизация и анализиране на данните за онлайн поведението на потребителите.

Go to link
Онлайн анализи Project post

Постигане на най-високите цели

Предимството на анализа на резултатите от правилното онлайн позициониране се крие във възможността за постигане на още по-добри резултати.

Go to link