Промени представата за себе си

Резултатът от работата ни по дигиталния маркетинг беше повече от успешен, след като в рамките на 9 месеца Ментормейт нае над 120 души. Практиката показа, че кампанията, която проведохме, доведе до по-добри и дълготрайни резултати за по-кратко време и с по-ниски разходи, отколкото би постигнала една стандартна кампания за подбор на персонал от HR специалисти.

Как да се позиционираме

Основният казус, който трябваше да разрешим преди да пристъпим към действие, беше какво да е позиционирането на чуждестранната компания в България. Съществуващото представяне дублираше представянето в САЩ, което се оказа напълно неподходящо за мисията и целите, които имаше Ментормейт в страната ни. Ако в САЩ посланията на компанията бяха насочени към клиентите, в България целевата група бяха настоящите и потенциалните служители. Ето защо, една от стъпките ни беше цялостно преструктуриране, редизайн на сайта и промяна на текстовата информация.

Подчертай предимствата

За постигане на поставените цели беше нужно да променим и цялостната нагласа към компанията, като наситим интернет пространството с положителна информация за Ментормейт. Поставихме си за цел да представим компания по правилния начин на ИТ специалистите в България. Наблегнахме на дигитален маркетинг, чрез популяризиране на визията на компанията такава, каквато се стреми да бъде, подчертавайки нейните предимства пред други фирми от ИТ сектора. Акцентирахме на мащабите на компанията и на големия брой проекти, което осигурява динамика на работата на служителите и възможност за развитие. Всичко това трябваше да бъде представено по разбираем и атрактивен за целевата група начин и в рамките на една година да обърне нагласите, за да може компанията да наеме повече от 100 нови служители.

Обърни внимение на детайлите

Важна част от процеса на изграждане на имиджа на Ментормейт бяха и обявите за работа, които се публикуваха. Те трябваше да звучат интересно, излизайки от клишето и в същото време ясно да заявяват условията и възможностите във фирмата.

Маркетинг стратегия

Нещата, които работят

Работата върху онлайн маркетингови кампании дава богат опит в оценяването на ефективността на различни дейности и канали в зависимост от поставените цели и конкретните ситуации. Натрупаното know-how от работата по дигиталния маркетинг на продуктите на нашите клиенти се изразява в способност за взимане на конкретни решения за това, какво би било ефективно и какво не в зависимост от вида бизнес, конкурентната среда и заложените цели. Спестявате ненужни разходи и оптимизирате бюджета за реклама, същевременно извличайки максимума от възможностите на дигиталния маркетинг.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Уеб дизайн, показващ най-доброто

Искахме да покажем конкурентните предимства на Ментормейт и отношението и ангажираността на компанията към служителите. Презентирахме екипите и възможностите, които дава работата – получаване на нови знания, реална възможност за израстване и не на последно място – свобода на взимането на решения за работа по проектите.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Доверие и интерес

Избрахме да представим компанията от първо лице, така че казаното да буди доверие и интерес. За целта заснехме и обработихме поредица от интервюта с ключови лица в Ментормейт

Go to link
Интернет реклама

Онлайн рекламна стратегия

Създадохме рекламна стратегия, която да помогне на компанията да утвърди изградения имидж в бъдеще.

Go to link
SEO оптимизация

Контролирана информация

Вложихме много усилия за кратко време да наситим интернет пространството с контролирана и позитивна информация за Ментормейт и постигнахме отлични резултати.

Go to link