Професионализъм и индивидуален подход към всеки пациент

Основната цел, която преследваме чрез цялостната маркетингова стратегия за популяризиране на услугите на Дентал Комфорт в дигиталното пространство, е свързана с изпращането на правилното послание към потенциалните пациенти на клиниката и изграждането на дългосрочно доверие. Това доверие вече е добре подплатено с висока компетентност, модерни технологии и топло отношение към пациента.

Работещи решения и проследими резултати

Дентал Комфорт разполагаше със свой сайт, но той не беше достатъчно функционален и не постигаше желаните резултати. Ръководителят на клиниката има богат опит в денталната медицина – практикувал е в Швеция и в Белгия, а развитието на българската фирма предстои, така че тя се нуждае от подобаващо онлайн присъствие с резултати, които са проследими и измерими.

Политика на абсолютна прозрачност

В целия сайт стремежът е към прозрачност. Има подробно описани цени на конкретни услуги, както и цена за първоначален преглед с включена дигитална рентгенова снимка в клиниката. Създават се ясни очаквания, които ще бъдат удовлетворени. Преодоляват се бариери.

Изграждане на доверие

Пациентът е спокоен, когато знае точно при кого отива, какъв е опитът на специалиста, какъв е неговият подход, с какви материали работи, какви са цените на услугите в клиниката и дори как изглежда сградата, в която се помещава тя. Ако пациент отиде в кабинета с идеята, че му е необходимо кореново лечение, например, вече ще е наясно колко ще му струва консултацията, преди да се пристъпи към конкретни действия за решаването на проблема. Не се налага да прави предположения или да задава допълнителни въпроси и това начално ориентиране в ситуацията дава още предимства.

С поглед, насочен напред във времето

Онлайн присъствието на бизнеса трябваше да впечатлява в настоящия момент, но и да позволява опционални промени в бъдещето. Водещ за стратегията за дигитален маркетинг беше фактът, че сайтът на Дентал Комфорт ще бъде преведен на шест езика, които лекарите по дентална медицина владеят и ще използват в практиката си, за да лекуват своите чуждестранни пациенти в България. Чужденците ще бъдат една от основните целеви групи за популяризиране на услугите на клиниката.

Маркетинг стратегия

Нещата, които работят

Работата върху онлайн маркетингови кампании дава богат опит в оценяването на ефективността на различни дейности и канали в зависимост от поставените цели и конкретните ситуации. Натрупаното know-how от работата по дигиталния маркетинг на продуктите на нашите клиенти се изразява в способност за взимане на конкретни решения за това, какво би било ефективно и какво не в зависимост от вида бизнес, конкурентната среда и заложените цели. Спестявате ненужни разходи и оптимизирате бюджета за реклама, същевременно извличайки максимума от възможностите на дигиталния маркетинг.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Типография и свежи цветове

Типографията играе ключова роля за дизайна на сайта на стоматологичната клиника Дентал Комфорт. Визуалните елементи са оригинални и привлекателни. Свежите цветове отдалечават съзнанието от болничната обстановка.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Човешкото лице на бизнеса

Избягахме от клишето за сайт на стоматологична клиника, като организирахме професионална фотосесия, подчинена на основната ни идея.

Go to link