Ново дигитално присъствие

Тъй като старият сайт на Сити-Евро беше надживял времето си, фирмата се нуждаеше от нов дигитален маркетинг, свежо и едновременно с това професионално присъствие в онлайн пространството, което да отговаря на високите критерии за качество на изпълнението и да впечатлява от пръв поглед. В самото начало в общата картина имаше бели полета - уравнение с множество неизвестни, особено в съдържанието. Трябваше да създадем проект за сайт, без да разполагаме с подробностите.

Изображения в контекста на цялостната маркетингова стратегия

За да осигурим професионални снимки за целите на сайта, трябваше да организираме фотосесия. Всички хора на снимките са част от екипа на фирмата и са заснети в процеса на работа на един от строителните обекти - нискоенергийна къща. Мултимедийните материали бяха вписани в контекста на сайта така, че да донесат максимално добри резултати.

Тематичен уеб-дизайн в земни цветове

Имахме логични съображения за подреждането на отделните елементи, а така също и естетическите критерии, на които според нас трябва да отговаря един съвременен сайт. Разчитахме на асоциативното мислене. Дизайнът на сайта тръгна от представата за връзка между природата и света на хората, между естествените източници на енергия и сградите, които СитиЕвро строят. Земните цветове са преобладаващи - сиво-кафяво и охра.

Шестоъгълници или пчелни пити - търсените асоциации

В сайта използвахме визуални елементи с шестоъгълна форма. Въображението автоматично я свързва с килийки на пчелни пити, които пчелите работнички изграждат с восък, а също и с идеята за усилен труд. Гениалната геометрична форма не позволява разместване и движение и се свързва със стабилност и здравина - характеристики, присъщи и на сградите, построени от Сити-Евро.

Разработка на сайт с поглед, насочен напред във времето

При разработката на сайта на СитиЕвро са използвани последните технологии в дигиталния маркетинг. Безупречната му работа на всички устройства беше в центъра на вниманието ни. Освен това предвидихме и бъдещи промени - интернет страницата на строителната компания ще претърпи развитие във времето, най-вече като се добавят още направления на дейността ѝ - например енергийно обследване на сгради и реконструкции.

Уеб дизайн и разработка

Различен поглед

Нашата цел е бизнесът ви да получи възможно най-доброто онлайн представяне. Готовите решения биха наложили ограничения в уеб дизайна или функционалността на сайта ви. От друга страна, благодарение на индивидуален подход към нуждите ви и задълбочени разисквания с вас се гарантира не само красота и атрактивност, но и максимална ефективност и висока добавена стойност.

Интернет сайтът е средство за привличане на клиенти, което има предварително определена цел и живот. Известно е, че ефективността или животът на един уеб сайт в повечето случаи е между 2 години и 5 години. След този период е необходимо той да бъде преправен, да се направи редизайн във връзка с навлезли нови технологии в дигиталния маркетинг или с активност от страна на конкуренцията ви.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Моделиране на имиджа

Визуалните материали бяха създадени в подкрепа на цялостната ни стратегия за дигитален маркетинг, целяща изграждане на професионален имидж, който печели доверие.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Форматиране на впечатлението

Дългосрочната маркетингова стратегия за бизнес развитие на Сити-Евро беше насочена към цялостна трансформация в поведението на потенциалните клиенти на бизнеса. Целта беше да покажем, че екипът е специализиран не само в строителната дейност, но в много по-широка гама от услуги.

Go to link