Професионална фотосесия за повече доверие в бранда

Качествените мултимедийни материали са един от най-добрите инструменти в съвременния дигитален маркетинг. Сити-Евро е строителна компания с десетки завършени проекти, но нито един от тях не беше заснет професионално. За целите на сайта планирахме в детайли, организирахме и осъществихме заснемането на професионална фотосесия.

Организация, логистика и осъществяване

Tрудността се състоеше в това, че работата на строителния обект, на който снимахме, беше на относително ранен етап и се наложи да се справим с хаоса, който грубият строеж предполага. Погрижихме се за логистиката и координирахме плановете със стриктния график на Сити-Евро. След като подготовката беше завършена, пристъпихме към реализация. За целите на проекта трябваше заснемането на някои кадри да стане от автовишки. Лицата на фотосесията всъщност са членове на екипа на строителната компания. Сред кадрите има и снимки на части от самия обект, на които се виждат системите за ефективното използване на енергията в сградата, както и панорамни гледки към София.

Авторските визуални материали в контекста на цялостната концепция за дигитален маркетинг

Главната цел на комплексната стратегия за дигитален маркетинг е да изградим онлайн присъствие на бизнеса, което печели доверие в безкомпримисното качество на предлаганите от строителната компания услуги, а така също и недвусмислено да насочим вниманието на потенциалните клиенти към експертизата на екипа, която надхвърля преобладаващата до момента изпълнителска дейност. Тази цел се нуждаеше от красноречив доказателствен материал. Заснемането на етап от строежа на нискоенергийна къща има илюстративен характер и дава визуална представа за способностите на Сити-Евро и за иновативните технологии, които използват. Последвалата обработка на снимките е изцяло съобразена с уеб дизайна на сайта.

Видео маркетинг и фотография

Това, което не може да бъде казано с думи

Една снимка казва повече от 1000 думи, а доброто видео казва колкото 1000 снимки. Именно тук се крие силата на дигиталния маркетинг. Водещи за интернет присъствието ви вече не са само уеб дизайнът и съдържанието на сайта ви. Въздействието на видеоклиповете и кратките филми върху възприятията на хората е огромно и когато тези материали са съобразени с цялостния дигитален маркетинг и реклама и са промотирани по правилния начин, неминуемо водят до привличане на нови клиенти.

Майсторството в заснемането и промотирането на видеоклипове се изразява в това, че те не просто представят вашия бизнес по най-добрия възможен начин, но и създават силни емоции и превръщат клиентите ви в истински почитатели на вашия продукт или услуга.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Тематичен уеб дизайн и функционалност

Уеб-дизайн и разработка на сайт на СитиЕвро, който не само привлича, но и задържа вниманието на потребителите върху важните послания на бизнеса.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Форматиране на впечатлението

Дългосрочната маркетингова стратегия за бизнес развитие на Сити-Евро беше насочена към цялостна трансформация в поведението на потенциалните клиенти на бизнеса. Целта беше да покажем, че екипът е специализиран не само в строителната дейност, но в много по-широка гама от услуги.

Go to link