Интернет присъствие, което не остава незабелязано

Строителната компания Сити-Евро се нуждаеше от подобаващо онлайн присъствие, което подчертава дългогодишния опит в изграждането на стандартни сгради и последните им дейности в областта на нискоенергийното строителство. Целта на новия им сайт беше да печели доверието на потребителите и да отговаря на безкомпромисното качество на предлаганите от фирмата услуги, като едновременно с това има съвременен вид и е съобразен с последните тенденции в уеб дизайна и разработката.

Иновативни технологии, съчетани с експертна работа

Въпреки че до момента фирмата е била търсен изпълнител на строителни проекти и високата ефективност на дейността ѝ е оценена от партньори и възложители, чрез дигиталния маркетинг трябваше да насочим вниманието към технологичните ресурси и по-широката експертиза на екипа, която надхвърля преобладаващата досега изпълнителска дейност.

Фокус върху инвестиционните консултации

Преди клиентите са се свързвали с дружеството предимно в качеството му на строител, т.е. на един относително късен етап от процеса по изграждане на една сграда, след като вече са работили с архитект. Идеята, която превърнахме в основна цел на дигиталния маркетинг, беше клиентите да осъществяват контакт със Сити-Евро на по-ранен етап и предимствата от инвестиционното консултиране да бъдат отчетени преди изготвянето на проект или по време на проектирането на сградата. Тогава възможностите за постигане на нискоенергийно потребление са по-големи.

Ефективност на дигиталния маркетинг и устойчивост във времето

Тъй като характерът на бизнеса е консервативен и не всеки ден на компанията се възлага строителство на нова сграда, плодовете от усилията в областта на маркетинга ще бъдат събирани постепенно. Макар че процесът се развива с по-бавно темпо, той е устойчив, а резултатите, които очакваме, са съвсем конкретни, проследими и измерими.

Маркетинг стратегия

Нещата, които работят

Работата върху онлайн маркетингови кампании дава богат опит в оценяването на ефективността на различни дейности и канали в зависимост от поставените цели и конкретните ситуации. Натрупаното know-how от работата по дигиталния маркетинг на продуктите на нашите клиенти се изразява в способност за взимане на конкретни решения за това, какво би било ефективно и какво не в зависимост от вида бизнес, конкурентната среда и заложените цели. Спестявате ненужни разходи и оптимизирате бюджета за реклама, същевременно извличайки максимума от възможностите на дигиталния маркетинг.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Тематичен уеб дизайн и функционалност

Уеб-дизайн и разработка на сайт на СитиЕвро, който не само привлича, но и задържа вниманието на потребителите върху важните послания на бизнеса.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Моделиране на имиджа

Визуалните материали бяха създадени в подкрепа на цялостната ни стратегия за дигитален маркетинг, целяща изграждане на професионален имидж, който печели доверие.

Go to link