Многопластов образ на бранда

Facebook страницата на бизнеса е важна част от цялостния образ на бранда, независимо дали се цели привличане на нови клиенти, запазване на старите, или поддържане на добрата репутация на фирмата чрез комуникацията и интерактивните възможности в социалните медии. В случая на Р-Стил присъствието във Facebook беше по-скоро имиджово. Главният канал, благодарение на който привличахме клиенти, беше интернет реклама в Google, прецизно таргетирана към хората, които наистина са заинтересовани от предлагането на подобни продукти и услуги.

Интерактивен контакт с клиентите

Р-Стил имаше профил във Facebook, който не се поддържаше професионално. Наложи се да променим формата на регистрацията, без да губим постигнатото до момента и вече осъществената връзка с потребителите, а съответно да се погрижим и за актуалността на съдържанието. Материалите, които споделихме с харесалите страницата на Р-Стил, бяха пряко свързани с продуктите и услугите, които фирмата предлага. Съобразихме съдържанието с цялостната си концепция за дигитален маркетинг, т.е. целта ни отново беше да поставим ударение върху предимствата на фирмата: подробна оферта, конкурентна цена, изпълнение на индивидуални поръчки, бърза изработка.

Също така заложихме на реклама във Facebook, която, също като онлайн рекламата в Google, е прецизно таргетирана и цели да генерира трафик на фирмения сайт, а съответно и повече поръчки, получени чрез формата за онлайн запитване.

Маркетинг стратегия Project post

Oнлайн присъствие, което привлича вниманието

Направата на обзавеждане е позната дейност, а продуктите от нея не са ново явление на пазара. Затова, за да привлечем вниманието на потенциалните клиенти, трябваше да изтъкнем превъзходството на Р-Стил по отношение на конкурентна цена, бързина на работа и съобразяване с конкретни желания.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Традиционна услуга. Съвременен уеб дизайн

Уеб дизайнът и разработката на сайта на Р-Стил целяха да постигнат оригинално, интересно и цветно онлайн присъствие на един традиционен бизнес - стратегия, която да го отличи от всички останали в същата сфера на дейност - производството и предлагането на мебели. Ясни послания, кратко съдържание, лесна интеракция, свежи нюанси.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Видеоматериали, скъсяващи дистанцията

Заснехме три видеоматериала, чиято цел беше да спечелим първо вниманието, а впоследствие и доверието на потенциалните клиенти.

Go to link
Интернет реклама Project post

Онлайн реклама, насочена към правилните хора

За популяризиране на услугите на Р-Стил избрахме комуникационните канали, които ще бъдат най-ефективни и ще доведат до най-големи печалби. Чрез онлайн рекламата успяхме да насочим маркетинговите послания към правилните хора - онези, които лесно ще се превърнат в клиенти на фирмата. Това ни позволи да контролираме количеството на поръчките чрез рекламния бюджет и кампаниите.

Go to link