Уеб дизайн и разработка

При вземането на решенията за уеб дизайна на интернет сайта взехме предвид няколко основни изисквания – да е модерен, да е подчинен на идеята за провокативно представяне и да е подходящ за разглеждане през мобилни устройства. Предвидихме отделните части на сайта да се разместват, снимките да се преоразмеряват според екрана и в същото време да се зарежда бързо и да работи на всички операционни системи.

Избрахме централната роля да се пада на снимките, а текстовете бяха сведени до минимум. Всички снимки, които използвахме, бяха резултат от специална професионална фотосесия, която организирахме и заснехме. Тъкмо те предизвикаха големия интерес в стоматологичните среди и зададоха високото ниво на интернет сайта и неговият уеб дизайн, които по нищо не отстъпваха на големите световни брандове.

Уеб сайтът ще бъде развит до многоезичен с подразделения на три езика-български, английски и руски като ще бъдат спазени всички изисквания на търсещите машини. Избрахме да отделим всяка версия на сайта на различен поддомейн, за да наложим като бранд името на дентално студио "Красива Усмивка".

Уеб дизайн и разработка

Различен поглед

Нашата цел е бизнесът ви да получи възможно най-доброто онлайн представяне. Готовите решения биха наложили ограничения в уеб дизайна или функционалността на сайта ви. От друга страна, благодарение на индивидуален подход към нуждите ви и задълбочени разисквания с вас се гарантира не само красота и атрактивност, но и максимална ефективност и висока добавена стойност.

Интернет сайтът е средство за привличане на клиенти, което има предварително определена цел и живот. Известно е, че ефективността или животът на един уеб сайт в повечето случаи е между 2 години и 5 години. След този период е необходимо той да бъде преправен, да се направи редизайн във връзка с навлезли нови технологии в дигиталния маркетинг или с активност от страна на конкуренцията ви.

Go to link
Маркетинг стратегия

Впечатли, изненадай, провокирай

От нас се искаше да подходим креативно и да осигурим провокативно представяне, което да позиционира услугата по различен начин от стандартните стоматологични услуги. Изградихме концепция за специална фотосесия, криейтив за съдържанието й и осъществихме координация за осъществяването й. Фотосесията трябваше да е оригинална без да се отдалечава твърде много от стоматологичните услуги.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Рекламна фотосесия

Рекламна фотосесия, която планирахме и изпълнихме, беше основана на стратегията за дигитален маркетинг на стоматологичната услуга. Разработихме първоначален криейтив, който да е в унисон с уеб дизайна на сайта и с поставените цели: да разчупи представите за стоматологията, като покаже различно отношение към услугата.

Go to link