Провокативно представяне

От нас се искаше да подходим креативно и да осигурим провокативно представяне, което да позиционира услугата по различен начин от стандартните стоматологични услуги. Изградихме концепция за специална фотосесия, криейтив за съдържанието й и осъществихме координация за осъществяването й. Фотосесията трябваше да е оригинална без да се отдалечава твърде много от стоматологичните услуги.

Ясни изисквания относно дигиталния маркетинг

При старта на работата ни по този проект клиентът постави ясни изисквания относно позиционирането и начина на представяне на услугата. В основата на цялостния дигитален маркетинг залегна елементът на провокацията. Нашата задача беше да отговорим на очакванията по възможно най-добрия начин, при това с ограничен бюджет.

Маркетинг стратегия

Нещата, които работят

Работата върху онлайн маркетингови кампании дава богат опит в оценяването на ефективността на различни дейности и канали в зависимост от поставените цели и конкретните ситуации. Натрупаното know-how от работата по дигиталния маркетинг на продуктите на нашите клиенти се изразява в способност за взимане на конкретни решения за това, какво би било ефективно и какво не в зависимост от вида бизнес, конкурентната среда и заложените цели. Спестявате ненужни разходи и оптимизирате бюджета за реклама, същевременно извличайки максимума от възможностите на дигиталния маркетинг.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Рекламна фотосесия

Рекламна фотосесия, която планирахме и изпълнихме, беше основана на стратегията за дигитален маркетинг на стоматологичната услуга. Разработихме първоначален криейтив, който да е в унисон с уеб дизайна на сайта и с поставените цели: да разчупи представите за стоматологията, като покаже различно отношение към услугата.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Уеб дизайн на световно ниво

При вземането на решенията за уеб дизайна на интернет сайта взехме предвид няколко основни изисквания – да е модерен, да е подчинен на идеята за провокативно представяне и да е подходящ за разглеждане през мобилни устройства. Предвидихме отделните части на сайта да се разместват, снимките да се преоразмеряват според екрана и в същото време да се зарежда бързо и да работи на всички операционни системи.

Go to link