Електронен картон, за пациентите

Едно от основните предизвикателства и безспорен плюс при реализацията на проекта беше да представим стандартна услуга, каквато е стоматологичната, по модерен, адекватен на съвремието ни начин. Искахме да представим кабинета на д-р Камбов като място, където човек получава високо качество на услугите на разумна цена.

Създадохме електронен картон, за да ангажираме дълготрайно пациентите и да повишим не само тяхното доверие, но и лоялност. Електронният картон позволява на всеки да следи хода на лечението си онлайн, да планира следващите си посещения и профилактични прегледи. Предвидихме възможност електронният картон да бъде не само персонален, но и семеен. Семейният картон успешно мултиплицира ефекта от нововъведеннието, повишавайки дисциплината и мотивираността на пациентите.

Eфективност на работа на кабинета

Интегрирахме електронните картони със система за SMS известяване и системата за записване на часове. В деня на посещението пациентите получават SMS, подсещащ ги за записания час. Това значително повиши ефективността на работа на кабинета, като намали в пъти пропуснатите от пациентите часове. Дори в случай на отказване, освободените часове лесно се предоставяха на други пациенти, а с намаляването на закъснелите пациенти се подобри спазването на графика. Резултатът беше по-малко чакащи и повече доволни от спазването на часовете клиенти.

Информационни технологии

Собствен дейта център

Дейта центърът със собствени сървъри ви предлага сигурност, бърз и безпроблемен достъп на вашите клиенти до сайта ви. Наред с това ви се предоставя неограничено пространство за хостване на сайта ви.

Възможно е да се работи и в добро сътрудничество с големите хостинг компании, което ви гарантира сигурност и спокойствие относно вашето интернет присъствие.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Докажи, че си най-добрият

Използвахме комбинация от всички похвати, които предоставя дигиталният маркетинг, за да разпространим посланията на дентална клиника Камбов до максималко широк кръг от потенциални пациенти. Това определи и хомогенното присъствие в интернет. Заложихме на компилация от интернет сайт, блог и Facebook страница с допълващо се съдържание и послания.

Go to link
SEO оптимизация Project post

SEO oптимизация

SEO Оптимизацията на интернет сайта заемаше централно място в стратегията ни за дигитален маркетинг и за популяризиране на практиката на д-р Камбов

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Уеб дизайн, който печели доверие

Сайтът беше замислена така, че да позволява лесни промени и актуализации. В рамките на работата ни по проекта правихме съществени изменения в структурата и визията на сайта 3 пъти, докато достигнем до най-подходящия формат, който да предоставя максимално голямо количество информация по най-атрактивния начин.

Go to link
Интернет реклама

Защо и как?

Стъпвайки на информация от анализираните данни за поведението на потенциалните пациенти идващи на сайта, успяхме да постигнем отлични резултати с разумен бюджет за онлайн реклама.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Онлайн видео присъствие

Онлайн видеото е успешен метод за комуникация с хората, които се интересуват от своето здраве. Големият брой видеоматериали на различни теми ни позволи да осигурим регулярност при тяхното популяризиране и поддържане на интереса към услугите висок.

Go to link
Онлайн анализи

Всичко или нищо

Ефекта от правилното представяне преобърна поведението на посетителите на сайта и ги превърна в пациенти.

Go to link