Професионализъм, който гради доверие

Мултимедийните проекти, които реализирахме за Дентална Клиника Камбов, са показателни за ползата им, когато са изпълнени по правилния начин. Първият видеоматериал, който заснехме, за да проверим има ли интерес към подобно присъствие, беше посветен на зъбната хигиена и бързо регистрира 17 000 гледания. След като се убедихме в ползите от видео маркетинга, планирахме и заснехме поредица от тематични видеа, които привличаха клиенти, намерили в тях решение на конкретен проблем.

Видеоматериалите бяха основна част от стратегията ни за дигитален маркетинг и се доказаха като много успешен метод за комуникация и информиране на хората, които се интересуват и грижат за своето здраве. С тяхна помощ скъсихме дистанцията, показахме професионализма в работата на д-р Камбов и изградихме доверие в неговите умения.

Поредица от тематични видеа

Големият брой видеоматериали на различни теми ни позволи да осигурим регулярност при тяхното популяризиране и поддържане на интереса към услугите висок. За да изпълнят своята задача да показват професионализъм и да внушават доверие, видеоматериалите трябваше да бъдат заснети и монтирани професионално с нужната техника и осветление. Допълнително предизвикателство беше да впишен това в замисълът ни за дигитален маркетинг, снимайки в реална работна среда и представяйки денталната клиника и работата на д-р Камбов по интересен и привлекателен начин. В комбинация с новия уеб дизайн се даде нов тласък на цялостния дигитален маркетинг.

Видео маркетинг и фотография

Това, което не може да бъде казано с думи

Една снимка казва повече от 1000 думи, а доброто видео казва колкото 1000 снимки. Именно тук се крие силата на дигиталния маркетинг. Водещи за интернет присъствието ви вече не са само уеб дизайнът и съдържанието на сайта ви. Въздействието на видеоклиповете и кратките филми върху възприятията на хората е огромно и когато тези материали са съобразени с цялостния дигитален маркетинг и реклама и са промотирани по правилния начин, неминуемо водят до привличане на нови клиенти.

Майсторството в заснемането и промотирането на видеоклипове се изразява в това, че те не просто представят вашия бизнес по най-добрия възможен начин, но и създават силни емоции и превръщат клиентите ви в истински почитатели на вашия продукт или услуга.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Докажи, че си най-добрият

Използвахме комбинация от всички похвати, които предоставя дигиталният маркетинг, за да разпространим посланията на дентална клиника Камбов до максималко широк кръг от потенциални пациенти. Това определи и хомогенното присъствие в интернет. Заложихме на компилация от интернет сайт, блог и Facebook страница с допълващо се съдържание и послания.

Go to link
SEO оптимизация Project post

SEO oптимизация

SEO Оптимизацията на интернет сайта заемаше централно място в стратегията ни за дигитален маркетинг и за популяризиране на практиката на д-р Камбов

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Уеб дизайн, който печели доверие

Сайтът беше замислена така, че да позволява лесни промени и актуализации. В рамките на работата ни по проекта правихме съществени изменения в структурата и визията на сайта 3 пъти, докато достигнем до най-подходящия формат, който да предоставя максимално голямо количество информация по най-атрактивния начин.

Go to link
Интернет реклама

Защо и как?

Стъпвайки на информация от анализираните данни за поведението на потенциалните пациенти идващи на сайта, успяхме да постигнем отлични резултати с разумен бюджет за онлайн реклама.

Go to link
Информационни технологии Project post

В услуга на пациента

Създадохме електронен картон, за да ангажираме дълготрайно пациентите и да повишим не само тяхното доверие, но и лоялност.Електронният картон позволява на всеки да следи хода на лечението си онлайн, да планира следващите си посещения и профилактични прегледи. Предвидихме възможност електронният картон да бъде не само персонален, но и семеен.

Go to link
Онлайн анализи

Всичко или нищо

Ефекта от правилното представяне преобърна поведението на посетителите на сайта и ги превърна в пациенти.

Go to link