Брандът - това си ти

В този случай комплексната ни маркетингова стратегия беше насочена към популяризиране и поддържане на доброто име и положително онлайн присъствие на д-р Станков - специалист, чиито услуги се опитахме да отличим от стандартните. Той е част от екипа на стоматологична клиника в Пловдив, в която пациентите търсят помощ за широк спектър от проблеми със зъбите. Клиниката е популярна и се ползва с доверието на пациентите, а ценовивият клас на услугите може да се определи като среден. Д-р Венцеслав Станков, от своя страна, е висококвалифициран специалист на световно ниво, който се занимава само с по-сложните проблеми, които се появяват в практиката на стоматолозите. Целта на неговия сайт беше да обясним каква е разликата между стандартните медицински услуги в тази област и неговата дейност, както и защо цената на услугите осезаемо се променя.

Международно призната квалификация

Д-р Станков е от специалистите, за които е характерен нестихващ стремеж към развитие и които постоянно работят за повишаването на нивото на професионалната си квалификация. Клиничната му работа е насочена към комплексните естетични и имплантологични случаи. Става редовен член на професионални асоциации, получава редица международни отличия и награди, постоянно участва в конференции и мастъркласове, той самият води курсове, лекции и прави клинични демострации пред свои колеги на големи форуми в областта на стоматологията. Чрез индивидуални консултации мнението и работата на д-р Станков са търсени от колегите му за решаването на най-заплетените казуси, свързани с най-комплексните проблеми. Използвахме тези факти, за да изградим убедителен образ.

Елегантен дизайн за професионален имидж

Онлайн представянето е комплексен продукт на дигиталния маркетинг. То представлява единство от факти и конкретна перспектива към тях. Уеб дизайнът и разработката на сайта са свързани именно с прецизното насочване на вниманието на потребителите на интернет страницата. Елегантният контраст между черно и бяло и балансираните форми внушават сериозност и професионализъм. Включените снимки са внимателно премислени и режисирани, професионално заснети и обработени. Цялостната визия цели последователно изграждане на доверие по отношение на чувствителна тема като здравето.

Да заслужиш доверието на бъдещите пациенти и уважението на колегите си

Имиджът, който целяхме да изградим чрез създаването на уеб сайта на д-р Венцеслав Станков, беше насочен в две посоки - както към пациентите на стоматолога, така и към професионалната гилдия. Сайтът служи като доказателство за професионализма на д-р Станков. Целта не е просто да се генерира трафик, а да се посещава с референция, независимо дали от пациенти на денталната клиника, които се нуждаят от по-специално лечение, дали от пациенти на други стоматолози, или от колеги на специалиста, които търсят повишаване на квалификацията, съвет или помощ за конкретен случай.

Маркетинг стратегия

Нещата, които работят

Работата върху онлайн маркетингови кампании дава богат опит в оценяването на ефективността на различни дейности и канали в зависимост от поставените цели и конкретните ситуации. Натрупаното know-how от работата по дигиталния маркетинг на продуктите на нашите клиенти се изразява в способност за взимане на конкретни решения за това, какво би било ефективно и какво не в зависимост от вида бизнес, конкурентната среда и заложените цели. Спестявате ненужни разходи и оптимизирате бюджета за реклама, същевременно извличайки максимума от възможностите на дигиталния маркетинг.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Последователност в стратегията

Концепцията ни за онлайн представяне на лазерните услуги в естетичния център изискваше последователни действия за спечелване и запазване на доверието на клиентите и за бързи резултати от инвестицията, направена за покупката на най-доброто лазерно оборудване на пазара в момента.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Визия, която да те отличи

Предимството на мултимедийното съдържание, представящо лазерните процедури, което беше съобразено с цялостната маркетингова концепция, е, че удовлетворява индивидуалните потребности на бизнеса.

Go to link
Интернет реклама Project post

Таргетирана онлайн реклама

Създадохме медия план, проведохме онлайн реклама през няколко различни канала и успяхме да достигнем до максимален брой потенциална клиенти на естетичния център на д-р Гюдюлева.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Фотосесия с ударение върху професионализма

Снимковият материал беше целенасочено режисиран, заснет и обработен така, че да удовлетвори целите на маркетинговата стратегия - да популяризираме дейността на д-р Станков.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Стилно присъствие

Направихме много стилен сайт, който трябваше да е визуално издържан и в същото време да е на много високо техническо ниво. Успяхме успешно да комбинираме голямото количество информация и изискванията за изчистен дизайн.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Елегантни контрасти

Използвахме вече създадена основа за уеб дизайн и надградихме с всички необходими елементи. Специфичната медицинска информация, касаеща стоматологичното лечение, беше комбинирана с премерени решения, свързани с дизайна на сайта.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Позната концепция и ексцентрични акценти

Дизайнът на сайта на лазерните услуги в естетичния център има голямо сходство с дизайна на първия сайт на д-р Гюдюлева. Особеност, грабваща вниманието, е по-смелият избор на топли и студени цветове - червено и синьо. Цялостната визия не приличаше на друго онлайн представяне на подобна услуга и беше повлияна от фотосесията и вдъхновена от представата за лазерна светлина.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Комплексна дигитална стратегия

Наложихме не просто услугата, свързана с процедурите с дермални филъри в естетичния център, а д-р Гюдюлева като професионалист. Изградихме доверие към нея и нейната работа.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Видео маркетинг в синхрон с уеб дизайна на сайта

Разработихме концепция за видео маркетинг и фотосесия, заснета в унисон с уеб дизайна на сайта на дермалните филъри.

Go to link
SEO оптимизация

SEO Оптимизация за търсачките

Подходихме деликатно към SEO оптимизацията, спазвайки всички правила за работата на Google, за да създадем разпознаваем и позитивен образ в интернет.

Go to link