Музика, талант и много работа

Създадохме интернет сайт, който да впечатлява със своя стил и да се различава от клишетата в сферата. Избрахме уеб дизайна да е модерен, изчистен и прост, но не елементарен. В центъра на вниманието бяха Виктор Илиев и неговата работа.

Отделихме много време на събирането на информация и нейното структуриране.Съвместно с диригента създадохме концепцията за съдържанието на сайта и основните послания на текстовете.

Предвидихме включването на много мултимедийни материали, които да разнообразяват голямото количество текстова информация и да обогатят уеб дизайна на сайта. Професионално заснетите, записани и монтирани видео и аудио материали бяха най-добрият начин за представяне на репертоара на Виктор Илиев. Специално внимание отделихме и за презентирането на оркестъра, ръководен от Виктор и неговите изяви на международните сцени.

Уеб дизайн и разработка

Различен поглед

Нашата цел е бизнесът ви да получи възможно най-доброто онлайн представяне. Готовите решения биха наложили ограничения в уеб дизайна или функционалността на сайта ви. От друга страна, благодарение на индивидуален подход към нуждите ви и задълбочени разисквания с вас се гарантира не само красота и атрактивност, но и максимална ефективност и висока добавена стойност.

Интернет сайтът е средство за привличане на клиенти, което има предварително определена цел и живот. Известно е, че ефективността или животът на един уеб сайт в повечето случаи е между 2 години и 5 години. След този период е необходимо той да бъде преправен, да се направи редизайн във връзка с навлезли нови технологии в дигиталния маркетинг или с активност от страна на конкуренцията ви.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Цялостната концепция

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на диригента и композитора Виктор Илиев беше съобразена с целевата група и нейните очаквания. Особеното в случая беше спецификата на таргет групата – малък брой професионалисти в сферата на класическата музика в Европа и света. От нас се искаше да планираме и изпълним кампания, която да впечатлява и да се различава от масовите презентации на диригенти и композитори.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Гледна точка

Основната част от презентацията на Виктор Илиев беше чрез аудио и видеоматериали. Най-доброто представяне на един артист е искреното споделяне от първо лице. Затова съществена част от видеоматериалите заемаше личният разказ на диригента за неговите персонални успехи и за това как той гледа на своето изкуство.

Go to link