Разкажи историята си

Основната част от презентацията на Виктор Илиев беше чрез аудио и видеоматериалите. Най-доброто представяне на един артист е искреното споделяне от първо лице. Затова съществена част от видеоматериалите заемаше личният разказ на диригента за неговите персонални успехи и за това как той гледа на своето изкуство.

Важна част бе и представянето на оркестъра, ръководен от Виктор Илиев - международен проект, който обединява музиканти от цяла Европа и репетира в Румъния. Именно там заснехме видео и аудио материалите, които да разкрият професионализма на музикантите в пълния му блясък. Използвахме възможността, за да направим и снимки, които да се ползват при уеб дизайна на интернет сайта.

Най-сериозното предизвикателство

Най-сериозното предизвикателство при създаването на пълния набор от мултимедийни материали беше ограниченият бюджет и малкото време, с което разполагахме, както и фактът, че записите щяха да се случат извън България. Проектът беше много мащабен и изпълнено интересен, като цялостният процес по координация и логистика беше поверен на нас. Основна трудност беше заснемането на видеото от множество камери и комбинирането му със звука, записан от над 20 микрофона. Всичко това изискваше добре подреден процес на работа по време на снимките и обработката на суровия материал.

Ангажиментите на всички участници в проекта не им позволяваха да присъстват при обработката на видео и аудио материалите. Затова координирането на този процес и комуникациите между Румъния, Германия и България беше изключително важна част за успешното реализиране на проекта. Благодарение на сериозната работа при монтажа, създадохме видео, което изпълнява поставените цели да презентира по най-добрия начин уменията и възможностите на Виктор Илиев и неговия оркестър.

Видео маркетинг и фотография

Това, което не може да бъде казано с думи

Една снимка казва повече от 1000 думи, а доброто видео казва колкото 1000 снимки. Именно тук се крие силата на дигиталния маркетинг. Водещи за интернет присъствието ви вече не са само уеб дизайнът и съдържанието на сайта ви. Въздействието на видеоклиповете и кратките филми върху възприятията на хората е огромно и когато тези материали са съобразени с цялостния дигитален маркетинг и реклама и са промотирани по правилния начин, неминуемо водят до привличане на нови клиенти.

Майсторството в заснемането и промотирането на видеоклипове се изразява в това, че те не просто представят вашия бизнес по най-добрия възможен начин, но и създават силни емоции и превръщат клиентите ви в истински почитатели на вашия продукт или услуга.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Цялостната концепция

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на диригента и композитора Виктор Илиев беше съобразена с целевата група и нейните очаквания. Особеното в случая беше спецификата на таргет групата – малък брой професионалисти в сферата на класическата музика в Европа и света. От нас се искаше да планираме и изпълним кампания, която да впечатлява и да се различава от масовите презентации на диригенти и композитори.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Извън клишетата

Създадохме интернет сайт, който да впечатлява със своя стил и да се различава от клишетата в сферата. Избрахме сайтa да е модерен, изчистен и прост, но не елементарен. В центъра на вниманието бяха Виктор Илиев и неговата работа.

Go to link