Маркетингова стратегия, която да устои на времето

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на ”Ачерно” беше изградена върху идеята за нейната дългосрочност. Тя трябваше да е гъвкава и ефективна както за стартиращото работа студио за интериорен дизайн, така и за сериозна фирма, лидер в сегмента на интериорните услуги.

Затова и стратегията за дигитален маркетинг се развиваше паралелно с услугата и дейността на фирмата.

Промени, когато се налагат

Предизвикателствата, с които трябваше да се справим в началото, коренно се различаваха от тези след разрастването на „Ачерно”. Различни бяха и целите, които си поставяхме, съответно и дейностите за тяхното постигане. В хода на нашата работа по маркетинговото представяне на „Ачерно”, променихне начините на използване на комуникационни канали, послания към целевите публики и подобрихме уеб дизайна на фирмения уеб сайт и блога.

Съобразяване с особеностите

В началния период усилията ни бяха съсредоточени върху разясняването на същността на самата услуга интериорен дизайн. Тогава Ачерно все още не разполагаше с голямо портфолио. В същото време услугата интериорен дизайн беше слабо популярна и хората не знаеха какво стои зад нея. Използвахме маркетингови похвати, които позиционираха студиото като фирма, която предоставя висококачествена, но достъпна услуга. Услуга, която не е луксозна и достъпна само за ограничен кръг от хора, а е предназначена за модерно мислещи хора, които държат на доброто изпълнение и ценят собственото си време.

На по-късен етап трябваше да намерим най-подходящия и интересен начин за представяне на натрупаното сериозно портфолио на фирмата. Наблегнахме на отстояване на лидерската позиция с помощта на ПР статии, възможностите на социалните мрежи, SEO оптимизацията.. Не пропуснахме и качествения уеб дизайн, който е неизменна част от съвременния дигитален маркетинг.

Ако в началния етап на нашата работа акцентът падаше върху ефективното привличане на нови клиенти, след разрастването на фирмата се насочихме към управление на потока от клиенти, оптимизация на работата в увеличения екип и на процеса на обслужване на клиентите чрез внедряването на информационни технологии..

След като наложихме студиото за интериорен дизайн "Ачерно" като лидер на българския пазар, решихме да разширим обхвата на дейността му и започнахме кампания по налагането му на немския пазар. Създадох индентичен уеб сайт и блог, в унисон с всички изисквания на Google, съответно на немски и австрийски домейн и стартирахме рекламни кампании във Facebook и Goole.

Маркетинг стратегия

Нещата, които работят

Работата върху онлайн маркетингови кампании дава богат опит в оценяването на ефективността на различни дейности и канали в зависимост от поставените цели и конкретните ситуации. Натрупаното know-how от работата по дигиталния маркетинг на продуктите на нашите клиенти се изразява в способност за взимане на конкретни решения за това, какво би било ефективно и какво не в зависимост от вида бизнес, конкурентната среда и заложените цели. Спестявате ненужни разходи и оптимизирате бюджета за реклама, същевременно извличайки максимума от възможностите на дигиталния маркетинг.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Да станеш първи

В концепцията на уеб дизайна на интернет сайта беше заложено той да еволюира заедно с фирмата.. Предвидихме възможността често и лесно да променяме неговата структура, съдържание и подредба. Избрахме при правенето на промени да се водим от потребителското поведение и реакции към представянето на сравнително непознатата услуга интериорен дизайн.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

По-близо до реалността

3D-визуализациите в студиото за интериорен дизайн Ачерно представляват максимално реалистични изображения на крайния резултат от трансформацията на дадено жилище. Стремежът ни беше да скъсим разстоянието между потребителите на блога и всеки конкретен интериор - да ги пренесем на мястото, където се случва преобразяването, да ги накараме да се чувстват така, сякаш се разхождат вътре, да виждат всяка точка, да усещат, че обектите са близо – толкова близо, че могат да ги докоснат.

Go to link
Информационни технологии Project post

Технология и ефективност

Всички работни програми и приложения са интегрирани, така че да се постигне пълна оптимизация на работния процес, файловия обмен и обслужването на клиентите. Разработката и внедряването на система за Digital Asset Management, периодичната синхронизация и back up на информацията гарантира надеждност и елиминира вероятността от грешки.

Go to link
Интернет реклама

Максимумът от всичко

Заложихме на стратегия за сериозно рекламно присъствие, което да привлича нови клиенти. Сравнително високата цена за привличането на един клиент и специфичния характер на потребяване на услугата – еднократно, определяше нуждата от съсредоточаване върху високоефективните рекламни канали и добре таргетирана онлайн реклама.

Go to link
Онлайн анализи

Всичко в едно

Един от принципите на нашата работа е, че само прецизното измерване може да е основа за правилни решения.

Go to link
Видео маркетинг и фотография Project post

Видео маркетинг

Видео, което заснехме, предизвика много голям интерес и след подходящото промотиране достигна до изключително голям брой хора и беше гледано от над 40 000 души. Другият видеоматериал, който направихме за „Ачерно” е видян от над 15 000 души.

Go to link
SEO оптимизация

Остани най-отпред

SEO Оптимизацията по широк диапазон от думи в случая ни осигури достигане до голяма аудитория, при това с по-нисък бюджет, отколкото ако бяхме заложили на интернет реклама.

Go to link