Marketing box Advertising box Analysis box Web-design box It box Optimization box Multimedia box

Дигитален Маркетинг

Видео маркетинг и фотография

Качествените видео и снимкови материали са неизменна част от съвременния дигитален маркетинг.

Уеб дизайн и разработка

Уеб дизайн без аналог, където красотата и технологиите се срещат.

Маркетинг стратегия

Оптимална цена, висока динамичност, прецизна насоченост и достоверна обратна връзка.

Интернет реклама

Онлайн реклама, която продава и носи нови клиенти, съчетавайки различни онлайн рекламни канали.

Онлайн анализи

Анализи на поведението на посетителите на сайта с цел превръщането им в клиенти на фирмата и постигането на повече продажби.

Социални мрежи

Развиване на цялостно присъствие в социалните мрежи, предизвикващо висок интерес и печелещо нови клиенти.

Информационни технологии

Караме технологиите да работят за вас, за да може вашият бизнес да върви напред.

SEO оптимизация

Професионална SEO оптимизация за по-добро класиране в Google. SEO одит и индивидуален подход към всеки клиент.

Интегриран дигитален маркетинг

Всеки съвременен бизнес се нуждае от представяне в интернет. Това означава, че за успеха на бизнеса ви в онлайн пространството е необходимо изготвяне и реализиране на цялостна маркетингова стратегия, която включва: онлайн анализи на поведението на потребителите и конкурентите ви; създаване и поддържане на вашия уеб сайт - разработка, уеб дизайн, текстове, фотосесии и видеоматериали; присъствие на бранда ви в социалните мрежи; оптимизация, целяща по-добро позициониране на бизнеса ви при търсене в Google; промени в хода на кампанията в зависимост от постигнатите резултати и т.н. Ние съобразяваме маркетинговата стратегия с индивидуалните ви цели и постигаме постепенно и трайно популяризиране на вашата марка.

Изграждане на цялостен бранд

В основата на успешните продажби стои подходящата рекламна кампания, представяща вашия продукт или услуга. Ефективността на кампанията ви е в пряка зависимост от прецизното таргетиране на целевите групи, чието внимание се стремите да спечелите. Важна част от работата по дигиталния маркетинг е да ви предложим успешни стратегии за привличане на нови клиенти и за реализиране на продажби.

Услугите, които предлагаме, не са свързани с частични решения с неизвестен резултат, а са съвкупност от изпробвани маркетингови подходи за изграждане на цялостен бранд, за създаване на вашата корпоративна идентичност - разпознаваем и запомнящ се образ в интернет пространството.

Устойчиви и конкретни резултати

Всеки един проект в сферата на дигиталния маркетинг изисква специално внимание и индивидуален подход. Още в началото на работата по проекта ви ще изготвим маркетингов анализ, фокусиран върху предимствата на вашия продукт или услуга. Резултатите от този анализ са определящи за избора на маркетингова стратегия.

Важно е пред онлайн кампанията ви да се поставят измерими цели, за да е възможно постигнатите резултати да бъдат прецизно анализирани на всеки от етапите на съвместната ни работа. Интернет пространството е изключително динамична среда. Ето защо ние следим последните новости, за да ви предложим модерно и атрактивно присъствие, което гарантира висока ефективност на интернет кампаниите ви.

Бизнес развитие Go to link

Стартиращ бранд

Съществуващ бранд

Разрастване на вашия бизнес

Когато се стремите към успешно онлайн позициониране, водещо към разширяване на бизнеса ви, е важно да получите цялостно обслужване. Интегрираният маркетинг ви гарантира, че конкретните резултати няма да закъснеят и че тези резултати ще бъдат устойчиви - ще се радвате на ефекта от тях в дългосрочен план.

Ачерно Preview

Интериорен дизайн

Какво направихме за проекта

Приложихме цялостна стратегия, застъпвайки всички аспекти от дигиталния маркетинг. Успяхме да наложим фирмата като синоним за думите "интериорен дизайн" и да осигурим постоянен поток от клиенти.

Go to link
Кухни Диалог Preview

Кухни по поръчка

Какво направихме за проекта

За последните години реализирахме два проекта за редизайн на сайта, планирахме онлайн реклама, съчетана с работа в социалните мрежи, и успяхме да гарантираме водещата позиция на фирмата на пазара.

Go to link
д-р Гюдюлева Preview

Естетична дерматология и стоматология

Какво направихме за проекта

Създадохме четири уеб сайта, разработихме цялостен медия план и заложихме на добре планирана реклама и SEO оптимизация за промотирането на практиката на д-р Лилия Гюдюлева и д-р Венцеслав Станков.

Go to link
Дентална Клиника Камбов Preview

Зъболекар

Какво направихме за проекта

Заложихме на качествен уеб дизайн и приложихме цялостна маркетингова концепция включваща видеоматериали, работа в социалните мрежи, SEO оптимизация и добре таргетирана онлайн реклама.

Go to link
Black Market Preview

Стайлинг и дрехи по поръчка

Какво направихме за проекта

Маркетинговата ни стратегия по проекта включваше работа в социалните мрежи, таргетирана онлайн реклама и SEO оптимизация. Заснехме видеоматериали, представящи Blackmarket по най-добрия начин.

Go to link
Сити-Евро Preview

Строителна компания

Какво направихме за проекта

Изградихме концепцията за дигитален маркетинг на Сити-Евро около две ядра - богатият професионален опит на строителната компания и реализацията на проекти за нискоенергийни сгради.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Извърви пътя

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на Ачерно беше изградена върху идеята за нейната дългосрочност. Тя трябваше да е гъвкава и ефективна както за стартиращото работа студио за интериорен дизайн, така и за сериозна фирма, лидер в сегмента на интериорните услуги.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Утрояване на резултатите

Целта на дигиталната маркетинг стратегия, която разработихме за PN Systems, беше фирмата да премине на следващо ниво - по-висока ефективност, предвидими и измерими резултати, спечелване на нови клиенти, възходящ растеж. Организирахме и структурирахме голямото количество техническа информация и визуални материали, които се нуждаеха от обработка. Създадохме интересен и балансиран уеб дизайн. Професионалното онлайн представяне на бизнеса го превърна в разпознаваем бранд, а SEO оптимизацията допринесе за предните позиции в търсещата машина на Google. В резултат на това броят на клиентите се увеличи в троен размер.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Последователност в стратегията

Концепцията ни за онлайн представяне на лазерните услуги в естетичния център изискваше последователни действия за спечелване и запазване на доверието на клиентите и за бързи резултати от инвестицията, направена за покупката на най-доброто лазерно оборудване на пазара в момента.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Докажи, че си най-добрият

Използвахме комбинация от всички похвати, които предоставя дигиталният маркетинг, за да разпространим посланията на дентална клиника Камбов до максималко широк кръг от потенциални пациенти. Това определи и хомогенното присъствие в интернет. Заложихме на компилация от интернет сайт, блог и Facebook страница с допълващо се съдържание и послания.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Стъпка по стъпка

Работата ни за Black Market се отличаваше с това, че клиентът дойде при нас само с бегла идея за развитие на бизнес с ушиване на дрехи по поръчка. Заедно разработихме цялостната концепция за дигитален маркетинг на фирмата и нейното промотиране – как да бъде представена, пред каква целева група, в какъв ценови клас. След като успешно наложихме BlackMarket като ателие за цялостен стайлинг и професионално ушиване на дрехи по поръчка, решихме да предложим и самостоятелна модна линия.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Изпитани и доказани решения

Първоначалният кратък срок, с който разполагахме, определи основния подход на работа по уеб дизайна и дигиталния маркетинг на Кухни Диалог. Заложихме на изпитани и доказали своята ефективност рекламни техники и канали. Опитът, с който разполагахме, ни позволи да направим прецизно маркетинг планиране на разходите за онлайн реклама и да няма изненади в постигнатите резултати.

Go to link
Маркетинг стратегия Project post

Oнлайн присъствие, което привлича вниманието

Направата на обзавеждане е позната дейност, а продуктите от нея не са ново явление на пазара. Затова, за да привлечем вниманието на потенциалните клиенти, трябваше да изтъкнем превъзходството на Р-Стил по отношение на конкурентна цена, бързина на работа и съобразяване с конкретни желания.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Функционален и красив онлайн магазин

Грабваща и в същото време семпла визия, която отговаря на търсената от дамите елегантност. Комплексно потребителско изживяване и интуитивни действия.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Тематичен уеб дизайн и функционалност

Уеб-дизайн и разработка на сайт на СитиЕвро, който не само привлича, но и задържа вниманието на потребителите върху важните послания на бизнеса.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Впечатляващ и нестандартен уеб имидж

Постарахме се да създадем стилен и оригинален маркетингов продукт - уеб сайт на РЕА 4, който не прилича на другите сайтове. Впуснахме се в по-сложно изпълнение - нестандартни решения, анимации, ефекти. Направихме стилен и хармоничен уеб дизайн, който се забелязва и се запомня. Обработихме подадените материали. Написахме оригинално съдържание. Погрижихме се за сигирността и работата на мобилни устройства.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Уеб дизайн на световно ниво

При вземането на решенията за уеб дизайна на интернет сайта взехме предвид няколко основни изисквания – да е модерен, да е подчинен на идеята за провокативно представяне и да е подходящ за разглеждане през мобилни устройства. Предвидихме отделните части на сайта да се разместват, снимките да се преоразмеряват според екрана и в същото време да се зарежда бързо и да работи на всички операционни системи.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Типография и свежи цветове

Типографията играе ключова роля за дизайна на сайта на стоматологичната клиника Дентал Комфорт. Визуалните елементи са оригинални и привлекателни. Свежите цветове отдалечават съзнанието от болничната обстановка.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

По-близо до реалността

3D-визуализациите в студиото за интериорен дизайн Ачерно представляват максимално реалистични изображения на крайния резултат от трансформацията на дадено жилище. Стремежът ни беше да скъсим разстоянието между потребителите на блога и всеки конкретен интериор - да ги пренесем на мястото, където се случва преобразяването, да ги накараме да се чувстват така, сякаш се разхождат вътре, да виждат всяка точка, да усещат, че обектите са близо – толкова близо, че могат да ги докоснат.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Извън клишетата

Създадохме интернет сайт, който да впечатлява със своя стил и да се различава от клишетата в сферата. Избрахме сайтa да е модерен, изчистен и прост, но не елементарен. В центъра на вниманието бяха Виктор Илиев и неговата работа.

Go to link
Уеб дизайн и разработка Project post

Изчистена визия и ясни послания

Без лутане, без объркване, без разсейване – всичко това в името на потребителя, който иска да получи онова, от което се нуждае. Следвахме слогана на минимализма – "По-малкото е повече", за да създадем красив и функционален онлайн магазин за бои и лакове с марка Сократес.

Go to link