Издигнахме фирмата до лидер на пазара

Трябваше да намерим правилната комбинация от инструменти за привличане на реални клиенти, за да постигнем основната ни цел - да изградим цялостен бранд и да издигнем фирмата до лидер на новооткритата ниша на услугите за интериорен дизайн. Предизвикателството в работата по проекта се състоеше не само в популяризирането на фирмата, но и на същността на самата услуга интериорен дизайн. Първоначалното проучване показа, че съществува слабо търсене на такъв вид услуги и умерена конкуренция.

Планиране и изпълнение на маркетинг стратегията

Фокусирахме се върху представянето на услугата по атрактивен и разбираем начин. Всички дейности и похвати, които използвахме, имаха за задача да покажат на потенциалните клиенти какво ще получат, потребявайки услугата. Неколкократно променяхме съдържанието и уеб дизайна на интернет сайта, така той да бъде в съответствие с развитието на фирмата и разширяването на портфолиото. Планирането и изпълнението на рекламните кампании също отразяваше промените както в самата фирма, така и в нагласите на обществото към услугата „интериорен дизайн“.

Покажи на какво си способен

Заснехме няколко видеа за подхода при работа по самия проект и последващата реализация, които да покажат професионализъма и ползите от услугата „интериорен дизайн“. Те бяха основа за много ПР материали, промотирани в социалните мрежи. Мултимедийният маркетинг ни помогна да изтъкнем по недвусмислен начин силните страни и предимството на работата със специалисти по интериорен дизайн и да провокираме хората да потребяват услугата.

Ефективни в работата

С внедряването на специфичен софтуер оптимизирахме работния процес, за да облекчим работата на дизайнерите и да сведем до минимум вероятността от грешки.

Ачерно

Да наложиш бранд

Правилното планиране и прецизното изпълнение гарантираха максимална ефективност за всяка една от услугите, които предлагаме. Успяхме да наложим „Ачерно” като професионалисти, на които човек може да повери идеята и изпълнението на ремонт и обзавеждане на дома си, с упорита работа, последователност и правилен подбор на дейности във всеки един момент.

Резултатите не закъсняха – благодарение на цялостната ни работа по дигиталния маркетинга на фирмата и нейната дейност, в момента количеството на търсенията на ключовите думи „Ачерно“ и „интериорен дизайн“ в Google са съизмерими.

http://acherno.bg
Маркетинг стратегия

Извърви пътя

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на Ачерно беше изградена върху идеята за нейната дългосрочност. Тя трябваше да е гъвкава и ефективна както за стартиращото работа студио за интериорен дизайн, така и за сериозна фирма, лидер в сегмента на интериорните услуги.

Уеб дизайн и разработка

Да станеш първи

В концепцията на уеб дизайна на интернет сайта беше заложено той да еволюира заедно с фирмата.. Предвидихме възможността често и лесно да променяме неговата структура, съдържание и подредба. Избрахме при правенето на промени да се водим от потребителското поведение и реакции към представянето на сравнително непознатата услуга интериорен дизайн.

Информационни технологии

Технология и ефективност

Всички работни програми и приложения са интегрирани, така че да се постигне пълна оптимизация на работния процес, файловия обмен и обслужването на клиентите. Разработката и внедряването на система за Digital Asset Management, периодичната синхронизация и back up на информацията гарантира надеждност и елиминира вероятността от грешки.

Интернет Реклама

Максимума от всичко

Заложихме на стратегия за сериозно рекламно присъствие, което да привлича нови клиенти. Сравнително високата цена за привличането на един клиент и специфичния характер на потребяване на услугата – еднократно, определяше нуждата от съсредоточаване върху високоефективните рекламни канали и добре таргетирана онлайн реклама.

Онлайн Анализи

Всичко в едно

Един от принципите на нашата работа е, че само прецизното измерване може да е основа за правилни решения.

Видео маркетинг и фотография

Видео маркетинг

Видео, което заснехме, предизвика много голям интерес и след подходящото промотиране достигна до изключително голям брой хора и беше гледано от над 40 000 души. Другият видео материал, който направихме за „Ачерно” е видян от над 15 000 души.

SEO Оптимизация

Остани най-отпред

SEO Оптимизацията по широк диапазон от думи в случая ни осигури достигане до голяма аудитория, при това с по-нисък бюджет, отколкото ако бяхме заложили на интернет реклама.