Концепция, корекция

Всяка рекламна кампания в Интернет има своите особености и бюджет. Много често на базата на онлайн анализа на постигнатите резултати от първоначалното планиране или на базата на събраните данни за поведението на потребителите се пристъпва към ремаркетинг – внасят се корекции в дейностите и каналите. Това позволява основната част от бюджета ви за Интернет реклама да бъде изразходвана максимално ефективно и с най-голяма възвръщаемост.

Модерният подход за дигитален маркетинг, гарантиращ ефективност от онлайн рекламата, е комплексният. Той включва използването на различни канали:

  • Социални мрежи
  • Онлайн видеореклама
  • ПР публикации
  • Банери
  • Контекстна реклама
  • Google Adwords

    Максимално ефективният микс за успешно онлайн присъствие включва тези канали, подчинен е на принципите на дигиталния маркетинг и е съобразен с целите на бизнеса ви и с вашите публики.

Интернет Реклама

Създадена, за да продава

Сериозната работа по вашата онлайн реклама предполага провеждане на консултации относно нейния вид, а така също и развиване на индивидуална рекламна концепция за вашето запомнящо се представяне. Целта е не само да бъде привлечено вниманието на потенциалните ви клиенти, но и те да бъдат провокирани да научат повече за вашия продукт или услуга и от потенциални да се превърнат в реални клиенти.

Реализацията на различни по вид и мащабност рекламни кампании дава богат професионален опит. Създават се наблюдения, кои канали и какъв вид онлайн реклама би била най-ефективна за вашия бизнес, както и какъв е минималният бюджет за постигане на първоначално рекламно насищане.

Интернет Реклама

Таргетирана онлайн реклама

Създадох медиа план, проведохме онлайн реклама през няколко различни канала и успяхме да достигнем до максимален брой потенциална клиенти.

Интернет Реклама

Защо и как?

Стъпвайки на информация от анализираните данни за поведението на потенциалните пациенти идващи на сайта, успяхме да постигнем отлични резултати с разумен бюджет за онлайн реклама.

Интернет Реклама

Намери канал

При старта на работата с Black Market беше ясно, че ще разполагаме с доста ограничен бюджет за онлайн реклама. В същото време не съществуваше почти никакво търсене поради непознаването на спецификата на услугата. Затова наблегнахме на реклама през социалните мрежи, чрез публикуването на снимки и видео материали.

Интернет Реклама

Максимума от всичко

Заложихме на стратегия за сериозно рекламно присъствие, което да привлича нови клиенти. Сравнително високата цена за привличането на един клиент и специфичния характер на потребяване на услугата – еднократно, определяше нуждата от съсредоточаване върху високоефективните рекламни канали и добре таргетирана онлайн реклама.

Интернет Реклама

Планиране и изпълнение на онлайн рекламата

Опитът ни в планирането и изпълнението на различни по мащаб Интернет рекламни кампании ни позволи да изработим печеливша стратегия, която даде очаквания резултат веднага. Бюджетът ни позволи да осигурим парманентно рекламно присъствие на Кухни „Диалог”.

Интернет Реклама

Онлайн рекламна стратегия

Създадохме рекламна стратегия, която да помогне на компанията да утвърди изградения имидж в бъдеще.