Мaркетинг стратегия Конкурентни предимства

Присъствието на бранда ви в Интернет цели да насочи вниманието на потребителите най-вече върху конкурентните предимства на вашата фирма. Потенциалните клиенти научават за предимствата на вашия продукт/услуга чрез различни комуникационни канали. Преди да се пристъпи към осъществяването на масивна онлайн реклама, се прави анализ именно на вашите специфични предимства, а също така на конкурентите ви, на бизнес средата и на потенциалните ви клиенти. Това ви дава сигурност, че се движите в правилната посока и че по пътя няма да се появят проблеми или неясноти.

Брандинг стратегия Позициониране

Следването на подходяща за вас дигитална маркетинг стратегия и правилното позициониране на фирмата са сред основните фактори за развитие и популяризиране в Интернет. Благодарение на възможностите, които дигиталният маркетинг предоставя, различните маркетингови канали може да се комбинират и да бъде създаден цялостен баранд на фирмата в онлайн пространството. Дигиталният маркетинг е предвидим и притежава отлична измеримост и възможност за внасяне на корекции.

Ефективно управление Бюджет и реализация

Трябва да помислите за управлението на бюджета си за реклама още преди реализирането на различни по вид маркетингови стратегии. Без значение дали бюджетът ви е малък или по-голям, най-важна е реалистичната оценка за бъдещите резултати. Онлайн анализът на всички рекламни канали позволява неефективните да бъдат спрени и фокусът да се насочи към тези, които дават най-добър резултат, като бюджетът за тях бъде предварително преразпределен.

Маркетинг стратегия

Докажи, че си най-добрият

Използвахме комбинация от всички похвати, които предоставя дигиталният маркетинг, за да разпространим посланията до максималко широк кръг от потенциални пациенти. Това определи и хомогенното присъствие в интернет. Заложихме на компилация от интернет сайт, блог и Facebook страница с допълващо се съдържание и послания.

Маркетинг стратегия

Впечатли, изненадай, провокирай

От нас се искаше да подходим креативно и да осигурим провокативно представяне, което да позиционира услугата по различен начин от стандартните стоматологични услуги. Изградихме концепция за специална фотосесия, криейтив за съдържанието й и осъществихме координация за осъществяването й. Фотосесията трябваше да е оригинална без да се отдалечава твърде много от стоматологичните услуги.

Маркетинг стратегия

Извърви пътя

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на Ачерно беше изградена върху идеята за нейната дългосрочност. Тя трябваше да е гъвкава и ефективна както за стартиращото работа студио за интериорен дизайн, така и за сериозна фирма, лидер в сегмента на интериорните услуги.

Маркетинг стратегия

Цялостната концепция

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на диригента и композитора Виктор Илиев беше съобразена с целевата група и нейните очаквания. Особеното в случая беше спецификата на таргет групата – малък брой професионалисти в сферата на класическата музика в Европа и света. От нас се искаше да планираме и изпълним кампания, която да впечатлява и да се различава от масовите презентации на диригенти и композитори.

Маркетинг стратегия

Изпълнени цели

Резултатът от работата ни по дигиталния маркетинга беше повече от успешен, след като в рамките на 9 месеца „Ментормейт” нае над 120 души. Практиката показа, че кампанията, която проведохме, доведе до по-добри и дълготрайни резултати за по-кратко време и с по-ниски разходи, отколкото би постигнала една стандартна кампания за подбор на персонал от HR специалисти.

Маркетинг стратегия

Комплексна дигитална стратегия

Наложихме не просто услугата, а д-р Гюдюлева като професионалист и изградихме доверие към нея и нейната работа.

Маркетинг стратегия

Стъпка по стъпка

Работата ни по проекта се отличаваше с това, че клиентът дойде при нас само с бегла идея за развитие на бизнес с ушиване на дрехи по поръчка. Заедно разработихме цялостната концепция за дигитален маркетинг на фирмата и нейното промотиране – как да бъде представена, пред каква целева група, в какъв ценови клас. След като успешно наложихме BlackMarket като ателие за цялостен стайлинг и професионално ушиване на дрехи по поръчка, решихме да предложим и самостоятелна модна линия.

Маркетинг стратегия

Изпитани и доказани решения

Краткият срок, с който разполагахме, определи основния подход на работа по уеб дизайна и дигиталния маркетинг на Кухни „Диалог”. Заложихме на изпитани и доказали своята ефективност рекламни техники и канали. Опитът, с който разполагахме, ни позволи да направим прецизно маркетинг планиране на разходите за онлайн реклама и да няма изненади в постигнатите резултати.