-

Да действаш бързо

Започнахме своята работа по проекта с определяне на силните и слабите страни на съществуващото представяне и на интернет сайта на Кухни „Диалог”. Разполагахме с данни за позициите им до момента и след съпоставяне извлякохме полезна информация за поведението на потенциалните клиенти. Тази информация беше основа за създаването на новия уеб дизайн на сайта и отправна точка при оценяването на напредъка по поставените цели.

Събирането на систематизирана информация от запитванията през интернет и в офиса ни насочи към корекции в сайта, с които увеличихме както времето, прекарано от клиентите в сайта, така и броя на посетителите в магазина. Респективно се увеличиха и реалните клиенти.

Онлайн Анализи

Измерване на всичко

Още в етапа на маркетинг планирането се прави оценка на популярността на вашия продукт или услуга, както и на конкурентната среда. Този първоначален онлайн анализ дава информация за това, кои са подходящите канали за комуникация с вашите целеви групи. Така се постига максимална ефективност с минимални средства. Това не е всичко. В хода на работата се извършват периодични маркетингови онлайн анализи за оценка на кампаниите, които служат за внасяне на корекции или за наблягане на някои особено успешни канали за онлайн реклама и тактики за привличане на клиенти.

За разлика от стандартните рекламни канали – печатна реклама, радио, телевизия, реклама на мястото на продажбите, при онлайн рекламата всичко е много ясно, с конкретни и достоверни данни за ефекта от всяка дейност.

Маркетинг стратегия

Изпитани и доказани решения

Краткият срок, с който разполагахме, определи основния подход на работа по уеб дизайна и дигиталния маркетинг на Кухни „Диалог”. Заложихме на изпитани и доказали своята ефективност рекламни техники и канали. Опитът, с който разполагахме, ни позволи да направим прецизно маркетинг планиране на разходите за онлайн реклама и да няма изненади в постигнатите резултати.

SEO Оптимизация

Вътрешна SEO оптимизация

Направихме така, че уеб дизайна и структурата на сайта да отговарят на всички изисквания за по-добре индексиране то търсачките

Уеб дизайн и разработка

Цялостен редизайн

Резултатът след пускането на обновения интернет сайт надмина очакванията ни – продължителността на престоя на посетителите се повиши значително, силно намаля процентът на отпадналите, а от клиентите в шоурума получавахме обратна връзка, че са предприели посещение, след като са разгледали фирмения сайт.

Видео маркетинг и фотография

Стратегия за видео маркетинг

Видеото, публикувано на интернет сайта на фирмата, предизвика силен интерес сред посетителите. А анализът на тяхното поведение показа, че хората, които са гледали видео материала, прекарват повече време на сайта или посещават шоурума и правят поръчка.

Информационни технологии

Скорост и надежност

Хостването в нашия собствен дейта център, където имахме пълен контрол над сървърите, позволи безпроблемно преминаване от старата към новата инфраструктура, без прекъсване на услугата. Много важна част за усшната работа по проекта беше скоростта на зареждане на уеб сайтът.

Интернет Реклама

Планиране и изпълнение на онлайн рекламата

Опитът ни в планирането и изпълнението на различни по мащаб Интернет рекламни кампании ни позволи да изработим печеливша стратегия, която даде очаквания резултат веднага. Бюджетът ни позволи да осигурим парманентно рекламно присъствие на Кухни „Диалог”.