-

Достигни до тези, които те търсят

Краткият срок, с който разполагахме, определи основния подход на работа по уеб дизайна и дигиталния маркетинг на Кухни „Диалог”. Заложихме на изпитани и доказали своята ефективност рекламни техники и канали. Опитът, с който разполагахме, ни позволи да направим прецизно планиране на разходите за онлайн реклама и да няма изненади в постигнатите резултати.

Предварителен онлайн анализ

Предварителният маркетингов онлайн анализ показа, че като цяло фирмата е с добри позиции в интернет пространството. От друга страна към продуктите им съществуваше голямо търсене. Някои грешни стъпки в представянето на бранда в Интернет обаче бяха довели до сериозен спад в продажбите.

Структурата е най-важна

Първата стъпка в изпълнение на маркетинговата кампания беше да подредим и структурираме съществуващата информация и да я представим по най-подходящия начин. Това беше и най-сериозната трудност при изпълнението на проекта – да организираме голямото количество снимки и текстове в цялостния уеб дизайн, като формулираме ясни и печеливши послания и ги съчетаем в стратегията за дигитален маркетинг на фирмата.

Да се поучиш от грешките

Интересното в този проект беше, че трябваше да приложим бързо антикризисен маркетинг и да направим редизайн. От нас се искаше да представим по най-добрия начин пловдивската фирма за кухни "Диалог" и в кратки срокове да обърнем негативната тенденция в продажбите във възходящ тренд.

Маркетинг стратегия

Нещата, които работят

Работата върху онлайн маркетингови кампании дава богат опит в оценяването на ефективността на различни дейности и канали в зависимост от поставените цели и конкретните ситуации. Натрупаното know-how от работата по дигиталния маркетинг на продуктите на нашите клиенти се изразява в способност за взимане на конкретни решения за това, какво би било ефективно и какво не в зависимост от вида бизнес, конкурентната среда и заложените цели. Спестявате ненужни разходи и оптимизирате бюджета за реклама, същевременно извличайки максимума от възможностите на дигиталния маркетинг.

SEO Оптимизация

Вътрешна SEO оптимизация

Направихме така, че уеб дизайна и структурата на сайта да отговарят на всички изисквания за по-добре индексиране то търсачките

Онлайн Анализи

Систематизирана информация

Събирането на систематизирана информация от запитванията през интернет и в офиса ни насочи към корекции в сайта, с които увеличихме броя на посетители на уеб сайта и клиентите на фирмата.

Уеб дизайн и разработка

Цялостен редизайн

Резултатът след пускането на обновения интернет сайт надмина очакванията ни – продължителността на престоя на посетителите се повиши значително, силно намаля процентът на отпадналите, а от клиентите в шоурума получавахме обратна връзка, че са предприели посещение, след като са разгледали фирмения сайт.

Видео маркетинг и фотография

Стратегия за видео маркетинг

Видеото, публикувано на интернет сайта на фирмата, предизвика силен интерес сред посетителите. А анализът на тяхното поведение показа, че хората, които са гледали видео материала, прекарват повече време на сайта или посещават шоурума и правят поръчка.

Информационни технологии

Скорост и надежност

Хостването в нашия собствен дейта център, където имахме пълен контрол над сървърите, позволи безпроблемно преминаване от старата към новата инфраструктура, без прекъсване на услугата. Много важна част за усшната работа по проекта беше скоростта на зареждане на уеб сайтът.

Интернет Реклама

Планиране и изпълнение на онлайн рекламата

Опитът ни в планирането и изпълнението на различни по мащаб Интернет рекламни кампании ни позволи да изработим печеливша стратегия, която даде очаквания резултат веднага. Бюджетът ни позволи да осигурим парманентно рекламно присъствие на Кухни „Диалог”.