-

В търсене на информирани пациенти

Старирахме със семпъл интернет сайт, който да е показателен за работата на д-р Камбов. При първоначалния уеб дизайн на сайта текстовите и снимковите материали показваха работния процес. Целта ни беше пациентите му да се запознаят с него още преди да прекрачат прага на кабинета, да знаят какво да очакват и да му се доверяват.

Избрахме да представим отделните услуги по начин, който акцентира на резултатите от лечението. Това беше в унисон с идеята сайтът да е информативен, в него да има много текстове, които едновременно да са интересни и четивни и в същото време да са съобразени с изискванията на SEO оптимизацията.

Лесни промени и актуализации

Структурата на сайта беше замислена по начин позволяващ промени винаги когато се наложи. В рамките на работата ни по проекта правихме съществени изменения в дизайна на уеб сайта на сайта 3 пъти, докато достигнем до най-подходящия формат, който да предоставя максимално голямо количество информация по най-атрактивния начин. За нас беше важно всеки попаднал на сайта потенциален клиент да бъде провокиран да прочете или изгледа полезни за неговото здраве материали и да се обади или посети Дентална Клиника Камбов.

Уеб дизайн и разработка

Различен поглед

Нашата цел е бизнесът ви да получи възможно най-доброто онлайн представяне. Готовите решения биха наложили ограничения в уеб дизайна или функционалността на сайта ви. От друга страна, благодарение на индивидуален подход към нуждите ви и задълбочени разисквания с вас се гарантира не само красота и атрактивност,но и максимална ефективност и висока добавена стойност.

Интернет сайтът е средство за привличане на клиенти, което има предварително определена цел и живот. Известно е, че ефективността или животът на един уеб сайт в повечето случаи е между 2 години и 5 години. След този период е необходимо той да бъде преправен, да се направи редизайн във връзка с навлезли нови технологии в дигиталния маркетинг или с активност от страна на конкуренцията ви.

Маркетинг стратегия

Докажи, че си най-добрият

Използвахме комбинация от всички похвати, които предоставя дигиталният маркетинг, за да разпространим посланията до максималко широк кръг от потенциални пациенти. Това определи и хомогенното присъствие в интернет. Заложихме на компилация от интернет сайт, блог и Facebook страница с допълващо се съдържание и послания.

SEO Оптимизация

SEO oптимизация

SEO Оптимизацията на интернет сайта заемаше централно място в стратегията ни за дигитален маркетинг и за популяризиране на практиката на д-р Камбов

Интернет Реклама

Защо и как?

Стъпвайки на информация от анализираните данни за поведението на потенциалните пациенти идващи на сайта, успяхме да постигнем отлични резултати с разумен бюджет за онлайн реклама.

Информационни технологии

В услуга на пациента

Създадохме електронен картон, за да ангажираме дълготрайно пациентите и да повишим не само тяхното доверие, но и лоялност.Електронният картон позволява на всеки да следи хода на лечението си онлайн, да планира следващите си посещения и профилактични прегледи. Предвидихме възможност електронният картон да бъде не само персонален, но и семеен.

Видео маркетинг и фотография

Онлайн видео присъствие

Онлайн видеото е успешен метод за комуникация с хората, които се интересуват от своето здраве. Големият брой видео материали на различни теми ни позволи да осигурим регулярност при тяхното популяризиране и поддържане на интереса към услугите висок.

Онлайн Анализи

Всичко или нищо

Ефекта от правилното представяне пребърна поведението на посетителите на сайта и да ги превърна в пациенти.