-

Дългосрочни отношения и ангажираност

Социалните мрежи бяха подходяща платформа за информиране и образоване на настоящите клиенти на Дентална Клиника Камбов. Присъствието там беше много целенасочено и премерено. Информацията, снимковият и видео материал във Facebook имаше допълваща роля към уеб дизайна на интернет сайта и социалната мрежа успешно се наложи като място за комуникация и поддържане на интереса сред пациентите.

Търсехме дългосрочни отношения и ангажираност и затова не ползвахме готови групи от хора. Заложихме на доброволното присъединяване и провокирахме хората сами да харесат страницата във Facebook. Публикувахме интересни и полезни текстове от уеб сайта и блога на д-р Камбов и скоро феновете на страницата надхвърлиха 2000 души.

Познай пломбата

Един от печелившите подходи, като част от дигиталния маркетинг, беше създаването на поредица от игри "Познай пломбата". Игрите не само поддържаха интереса сред феновете на страницата по забавен и неангажиращ начин, но ни позволяваха да покажем снимки, онагледяващи прецизната работа и отличните резултати от лечението при Дентална Клиника Камбов. Така засилихме доверието в неговия професионализъм, създадохме имидж за работа на високо ниво и разширихме кръга от потенциални клиенти.

Маркетинг стратегия

Докажи, че си най-добрият

Използвахме комбинация от всички похвати, които предоставя дигиталният маркетинг, за да разпространим посланията до максималко широк кръг от потенциални пациенти. Това определи и хомогенното присъствие в интернет. Заложихме на компилация от интернет сайт, блог и Facebook страница с допълващо се съдържание и послания.

SEO Оптимизация

SEO oптимизация

SEO Оптимизацията на интернет сайта заемаше централно място в стратегията ни за дигитален маркетинг и за популяризиране на практиката на д-р Камбов

Уеб дизайн и разработка

Уеб дизайн, който печели доверие

Сайтът беше замислена така, че да позволява лесни промени и актуализации. В рамките на работата ни по проекта правихме съществени изменения в структурата и визията на сайта 3 пъти, докато достигнем до най-подходящия формат, който да предоставя максимално голямо количество информация по най-атрактивния начин.

Интернет Реклама

Защо и как?

Стъпвайки на информация от анализираните данни за поведението на потенциалните пациенти идващи на сайта, успяхме да постигнем отлични резултати с разумен бюджет за онлайн реклама.

Информационни технологии

В услуга на пациента

Създадохме електронен картон, за да ангажираме дълготрайно пациентите и да повишим не само тяхното доверие, но и лоялност.Електронният картон позволява на всеки да следи хода на лечението си онлайн, да планира следващите си посещения и профилактични прегледи. Предвидихме възможност електронният картон да бъде не само персонален, но и семеен.

Видео маркетинг и фотография

Онлайн видео присъствие

Онлайн видеото е успешен метод за комуникация с хората, които се интересуват от своето здраве. Големият брой видео материали на различни теми ни позволи да осигурим регулярност при тяхното популяризиране и поддържане на интереса към услугите висок.

Онлайн Анализи

Всичко или нищо

Ефекта от правилното представяне пребърна поведението на посетителите на сайта и да ги превърна в пациенти.