-

Маркетингова стратегия, която да устои на времето

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на ”Ачерно” беше изградена върху идеята за нейната дългосрочност. Тя трябваше да е гъвкава и ефективна както за стартиращото работа студио за интериорен дизайн, така и за сериозна фирма, лидер в сегмента на интериорните услуги.

Затова и стратегията за дигитален маркетинг се развиваше паралелно с услугата и дейността на фирмата.

Промени, когато се налагат

Предизвикателствата, с които трябваше да се справим в началото, коренно се различаваха от тези след разрастването на „Ачерно”. Различни бяха и целите, които си поставяхме, съответно и дейностите за тяхното постигане. В хода на нашата работа по маркетинговото представяне на „Ачерно”, променихне начините на използване на комуникационни канали, послания към целевите публики и подобрихме уеб дизайна на фирмения уеб сайт и блога.

Съобразяване с особеностите

В началния период усилията ни бяха съсредоточени върху разясняването на същността на самата услуга интериорен дизайн. Тогава Ачерно все още не разполагаше с голямо портфолио. В същото време услугата интериорен дизайн беше слабо популярна и хората не знаеха какво стои зад нея. Използвахме маркетингови похвати, които позиционираха студиото като фирма, която предоставя висококачествена, но достъпна услуга. Услуга, която не е луксозна и достъпна само за ограничен кръг от хора, а е предназначена за модерно мислещи хора, които държат на доброто изпълнение и ценят собственото си време.

На по-късен етап трябваше да намерим най-подходящия и интересен начин за представяне на натрупаното сериозно портфолио на фирмата. Наблегнахме на отстояване на лидерската позиция с помощта на ПР статии, възможностите на социалните мрежи, SEO оптимизацията.. Не пропуснахме и качествения уеб дизайн, който е неизменна част от съвременния дигитален маркетинг.

Ако в началния етап на нашата работа акцентът падаше върху ефективното привличане на нови клиенти, след разрастването на фирмата се насочихме към управление на потока от клиенти, оптимизация на работата в увеличения екип и на процеса на обслужване на клиентите чрез внедряването на информационни технологии..

След като наложихме студиото за интериорен дизайн "Ачерно" като лидер на българския пазар, решихме да разширим обхвата на дейността му и започнахме кампания по налагането му на немския пазар. Създадох индентичен уеб сайт и блог, в унисон с всички изисквания на Google, съответно на немски и австрийски домейн и стартирахме рекламни кампании във Facebook и Goole.

Маркетинг стратегия

Нещата, които работят

Работата върху онлайн маркетингови кампании дава богат опит в оценяването на ефективността на различни дейности и канали в зависимост от поставените цели и конкретните ситуации. Натрупаното know-how от работата по дигиталния маркетинг на продуктите на нашите клиенти се изразява в способност за взимане на конкретни решения за това, какво би било ефективно и какво не в зависимост от вида бизнес, конкурентната среда и заложените цели. Спестявате ненужни разходи и оптимизирате бюджета за реклама, същевременно извличайки максимума от възможностите на дигиталния маркетинг.

Уеб дизайн и разработка

Да станеш първи

В концепцията на уеб дизайна на интернет сайта беше заложено той да еволюира заедно с фирмата.. Предвидихме възможността често и лесно да променяме неговата структура, съдържание и подредба. Избрахме при правенето на промени да се водим от потребителското поведение и реакции към представянето на сравнително непознатата услуга интериорен дизайн.

Информационни технологии

Технология и ефективност

Всички работни програми и приложения са интегрирани, така че да се постигне пълна оптимизация на работния процес, файловия обмен и обслужването на клиентите. Разработката и внедряването на система за Digital Asset Management, периодичната синхронизация и back up на информацията гарантира надеждност и елиминира вероятността от грешки.

Интернет Реклама

Максимума от всичко

Заложихме на стратегия за сериозно рекламно присъствие, което да привлича нови клиенти. Сравнително високата цена за привличането на един клиент и специфичния характер на потребяване на услугата – еднократно, определяше нуждата от съсредоточаване върху високоефективните рекламни канали и добре таргетирана онлайн реклама.

Онлайн Анализи

Всичко в едно

Един от принципите на нашата работа е, че само прецизното измерване може да е основа за правилни решения.

Видео маркетинг и фотография

Видео маркетинг

Видео, което заснехме, предизвика много голям интерес и след подходящото промотиране достигна до изключително голям брой хора и беше гледано от над 40 000 души. Другият видео материал, който направихме за „Ачерно” е видян от над 15 000 души.

SEO Оптимизация

Остани най-отпред

SEO Оптимизацията по широк диапазон от думи в случая ни осигури достигане до голяма аудитория, при това с по-нисък бюджет, отколкото ако бяхме заложили на интернет реклама.