-

Хубавите неща отнемат време

Дейностите по осигуряване на мултимедийни материали се развиваха в две основни направления – обработка на снимки за публикуване на интернет сайта, Facebook страницата и блога, и организиране, заснемане, монтаж и популяризиране на тематични видео материали.

Заложихме на видео маркетинга като най-доброто средство за представяне на предимствата и ползите от прецизно изпълнения интериорен дизайн по интересен и впечатляващ начин. Чрез тях успешно онагледихме професионализма на работа на Ачерно. Създадохме видео, което проследява целия процес от първия контакт с клиента, през създаването на интериорния проект и неговото изпълнение, до крайния резултат, изпипан до най-малкия детайл. Заснемането отне 9 месеца – толкова продължи изпълнението на самия проект, който представяхме. Снимахме различните етапи на реалния терен и развихме маркетингова концепция, чрез която успяхме да представим по атрактивен начин скучния и прашен процес на шпакловане или лепене на плочки.

Достигнахме до над 60 000 човека

Изборът ни на маркетинговата стратегия се овенча с много добър резултат. Видеото успешно показва комплексната работа по един интериорен проект и това, че зад услугата не стои само 3D визуализация на една идея. В същото време то гарантира, че проектът за интериорен дизайн ще се случи по одобрения начин и крайният резултат няма да се различава от 3D визуализацията.

Видео материалът предизвика много голям интерес и след подходящата популяризация достигна до изключително голям брой хора и беше гледан от над 40 000 души. Другият видео материал, който заснехме за Ачерно, с кратки срокове също беше видян от над 15 000 души.

Регулярните онлайн анализи на всяка наша стъпка, които правим, еднозначно ни показаха, че видео материалите, включени в цялостния дигитален маркетинг, са най-доброто средство за превръщане на потенциалните в реални клиенти.

Видео маркетинг и фотография

Това, което не може да бъде казано с думи

Една снимка казва повече от 1000 думи, а доброто видео казва колкото 1000 снимки. Именно тук се крие силата на дигиталния маркетинг. Водещи за Интернет присъствието ви вече не са само уеб дизайнът и съдържанието на сайта ви. Въздействието на видеоклиповете и кратките филми върху възприятията на хората е огромно и когато тези материали са съобразени с цялостния дигитален маркетинг и реклама и са промотирани по правилния начин, неминуемо водят до привличане на нови клиенти.

Майсторството в заснемането и промотирането на видеоклипове се изразява в това, че те не просто представят вашия бизнес по най-добрия възможен начин, но и създават силни емоции и превръщат клиентите ви в истински почитатели на вашия продукт или услуга.

Маркетинг стратегия

Извърви пътя

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на Ачерно беше изградена върху идеята за нейната дългосрочност. Тя трябваше да е гъвкава и ефективна както за стартиращото работа студио за интериорен дизайн, така и за сериозна фирма, лидер в сегмента на интериорните услуги.

Уеб дизайн и разработка

Да станеш първи

В концепцията на уеб дизайна на интернет сайта беше заложено той да еволюира заедно с фирмата.. Предвидихме възможността често и лесно да променяме неговата структура, съдържание и подредба. Избрахме при правенето на промени да се водим от потребителското поведение и реакции към представянето на сравнително непознатата услуга интериорен дизайн.

Информационни технологии

Технология и ефективност

Всички работни програми и приложения са интегрирани, така че да се постигне пълна оптимизация на работния процес, файловия обмен и обслужването на клиентите. Разработката и внедряването на система за Digital Asset Management, периодичната синхронизация и back up на информацията гарантира надеждност и елиминира вероятността от грешки.

Интернет Реклама

Максимума от всичко

Заложихме на стратегия за сериозно рекламно присъствие, което да привлича нови клиенти. Сравнително високата цена за привличането на един клиент и специфичния характер на потребяване на услугата – еднократно, определяше нуждата от съсредоточаване върху високоефективните рекламни канали и добре таргетирана онлайн реклама.

Онлайн Анализи

Всичко в едно

Един от принципите на нашата работа е, че само прецизното измерване може да е основа за правилни решения.

SEO Оптимизация

Остани най-отпред

SEO Оптимизацията по широк диапазон от думи в случая ни осигури достигане до голяма аудитория, при това с по-нисък бюджет, отколкото ако бяхме заложили на интернет реклама.