Маркетинг стратегия

Избор на дигитална маркетинг стратегия

Ние можем да Ви предложим разработване на цялостна маркетинг стратегия за период от една до две години, която е съобразена с Вашия бизнес, целеви пазари и бюджет. Маркетинговата стратегия включва формулиране на визия и послания, конкретни действия и канали за реализация и механизми за измерване на резултатите.

Видео маркетинг и фотография

Подготовка на снимките за сайта

Веднага след определяне на целевите групи и посланията за достигане до тях преминаваме към осигуряване на набор от подходящи снимки, които представят Вашия бизнес по най-добрия начин. Осигуряваме професионално заснемане и обработка на кадрите, а когато е необходимо и модели, сценичен грим и реквизит.

Уеб дизайн и разработка

Пускане прототип на сайта

В кратки срокове разработваме уеб дизайна и пускаме тестов вариант на Вашия интернет сайт, който съдържа основна информация за Вас и за това, което предлагате. Той е отправната точка, от която можем да започнем да анализираме клиентите Ви и да правим изводи за бъдещите стъпки.

Интернет Реклама

Определяне бюджет и стартиране на рекламата

Определяме рекламен бюджет, съобразен с поставените цели и възможностите Ви, сегментиран по типовете реклама и рекламни канали. Избираме конкретните медии, които позволяват прецизно таргетиране на рекламата на най-добра цена. Следва бюджетиране на разходите за всяка една от тях, така че да определим най-ефективната, с която се постига най-ниска цена за реализирана продажба.

SEO Оптимизация

SEO оптимизация

Избораме ключови думи, по които ще излизате на челните места при търсене. Извършваме оптимизация на съдържанието на интернет сайта за най-ефикасно покритие на избраните ключови думи. Организираме изграждане на мрежа от линкове и регистрация в онлайн директории, които да повишат рейтинга на Вашия сайт.

Онлайн Анализи

Онлайн Анализ на ефективността

Извършваме регулярни онлайн анализи на информацията за посетителите на интернет сайта и тяхното поведение преди да стигнат до него и след това. Това ни дава възможност да оценим постигнатия до момента резултат и ефективността на сайта спрямо потока на посетителите, идващи от различните рекламни канали.

Видео маркетинг и фотография

Заснемане на видео материали

Следващата стъпка в презентирането на Вашия бизнес са професионални видео материали, съобразени с основните послания от избраната стратегия за дигитален маркетинг, таргет групи и каналите за реклама. Ние можем да се подгрижим за подготовката на сценария, логистиката, заснемането, монтажа и обработката на суровия материал. Крайният резултат са кратки и съдържателни видео материали, които са незаменима част от съвременния видео маркетинг за постигане на желаните цели.

Уеб дизайн и разработка

Пускане на завършен вариант на сайта

Окончателната версия на Вашия интернет сайт включва тематичните фото и видео материали, които сме заснели, както и редактирана на база анализите информация за Вас и Вашия бизнес. Уеб дизайна на сайта е съобразена с предпочитанията и интересите на Вашите потенциални клиенти, така че да ги провокира към действие.

Информационни технологии

Автоматизация на бизнес процесите

Внедряваме софтуерни продукти и приложения, които оптимизират работните процеси и подобряват нивото на обслужване на Вашите клиенти. Високотехнологичните решения са изцяло съобразени с потребностите на Вашия бизнес и етапа от неговото развитие.

Разрастване на Вашия бизнес

Когато се стремите към успешно онлайн позициониране, водещо към разширяване на бизнеса ви, е важно да получите цялостно обслужване. Интегрираният маркетинг ви гарантира, че конкретните резултати няма да закъснеят и че тези резултати ще бъдат устойчиви - ще се радвате на ефекта от тях в дългосрочен план.