Дигитален Маркетинг

Видео маркетинг и фотография

Качествените видео и снимкови материали са неизменна част от съвременния дигитален маркетинг

Уеб дизайн и разработка

Уеб дизайн без аналог, където красотата и технологиите се срещат.

Маркетинг стратегия

Оптимална цена, висока динамичност, прецизна насоченост и достоверна обратна връзка.

Интернет Реклама

Онлайн реклама, която продава и носи нови клиенти, съчетавайки различни онлайн рекламни канали.

Онлайн Анализи

Анализи на поведението на посетителите на сайта с цел превръщането им в клиенти на фирмата и постигането на повече продажби.

Социални мрежи

Развиване на цялостно присъствие в социалните мрежи, предизвикващо висок интерес и печелещо нови клиенти.

Информационни технологии

Караме технологиите да работят за вас, за да може вашият бизнес да върви напред.

SEO Оптимизация

Професионална SEO оптимизация за по-добро класиране в Google. SEO одит и индивидуален подход към всеки клиент.

Интегриран дигитален маркетинг

Всеки съвременен бизнес се нуждае от представяне в Интернет. Това означава, че за успеха на бизнеса ви в онлайн пространството е необходимо изготвяне и реализиране на цялостна маркетингова стратегия, която включва: онлайн анализи на поведението на потребителите и конкурентите ви; създаване и поддържане на вашия уеб сайт - разработка, уеб дизайн, текстове, фотосесии и видеоматериали; присъствие на бранда ви в социалните мрежи; оптимизация, целяща по-добро позициониране на бизнеса ви при търсене в Google; промени в хода на кампанията в зависимост от постигнатите резултати и т.н. Ние съобразяваме маркетинговата стратегия с индивидуалните ви цели и постигаме постепенно и трайно популяризиране на вашата марка.

Изграждане на цялостен бранд

В основата на успешните продажби стои подходящата рекламна кампания, представяща вашия продукт или услуга. Ефективността на кампанията ви е в пряка зависимост от прецизното таргетиране на целевите групи, чието внимание се стремите да спечелите. Важна част от работата по дигиталния маркетинг е да ви предложим успешни стратегии за привличане на нови клиенти и за реализиране на продажби.

Услугите, които предлагаме, не са свързани с частични решения с неизвестен резултат, а са съвкупност от изпробвани маркетингови подходи за изграждане на цялостен бранд, за създаване на вашата корпоративна идентичност - разпознаваем и запомнящ се образ в Интернет пространството.

Устойчиви и конкретни резултати

Всеки един проект в сферата на дигиталния маркетинг изисква специално внимание и индивидуален подход. Още в началото на работата по проекта ви ще изготвим маркетингов анализ, фокусиран върху предимствата на вашия продукт или услуга. Резултатите от този анализ са определящи за избора на маркетингова стратегия.

Важно е пред онлайн кампанията ви да се поставят измерими цели, за да е възможно постигнатите резултати да бъдат прецизно анализирани на всеки от етапите на съвместната ни работа. Интернет пространството е изключително динамична среда. Ето защо ние следим последните новости, за да ви предложим модерно и атрактивно присъствие, което гарантира висока ефективност на Интернет кампаниите ви.

Бизнес развитие

Стартиращ бранд

Съществуващ бранд

Разрастване на Вашия бизнес

Когато се стремите към успешно онлайн позициониране, водещо към разширяване на бизнеса ви, е важно да получите цялостно обслужване. Интегрираният маркетинг ви гарантира, че конкретните резултати няма да закъснеят и че тези резултати ще бъдат устойчиви - ще се радвате на ефекта от тях в дългосрочен план.

Ачерно

Интериорен дизайн

Какво направихме за проекта

Приложихме цялостна стратегия застъпвайки всички аспекти от дигиталния маркетинг. Успяхме да наложим фирмата като синоним за думите "интериорен дизайн" и да осигурим постоянен поток от клиенти.

Кухни Диалог

Кухни по поръчка

Какво направихме за проекта

Направихме цялостен редизайн на съществуващия сайт, планирахме онлайн реклама, съчетана с работа в социалните мрежи и успяхме да гарантираме възходящ тренд на развитие.

д-р Лилия Гюдюлева

Естетична медицина

Какво направихме за проекта

Създадохме уеб сайт, разработихме цялостен медиа план и заложихме на добре планирана реклама и SEO оптимизация за промотирането на практиката на д-р Лилия Гюдюлева.

Black Market

Стайлинг и дрехи по поръчка

Какво направихме за проекта

Маркетинговата ни стратегия по проекта включваше работа в социалните мрежи, таргетирана онлайн реклама и SEO оптимизация. Заснехме и поредицата от видео материали представящи Blackmarket по най-добрия начин.

Дентална Клиника Камбов

Зъболекар

Какво направихме за проекта

Заложихме на качествен уеб дизайн и приложихме цялостна маркетингова концепция включваща видео материали, работа в социалните мрежи, SEO оптимизация и добре таргетирана онлайн реклама.

Красива усмивка

Дентално студио

Какво направихме за проекта

Комбинирахме качествен уеб дизайн и нестандартна фотосесия за представянето на дентално студио Красива Усмивка.

Маркетинг стратегия

Извърви пътя

Цялостната концепция за дигитален маркетинг на Ачерно беше изградена върху идеята за нейната дългосрочност.

Маркетинг стратегия

Докажи, че си най-добрият

В основата на стратегията ни за дигитален маркетинг беше представянето на Дентална Клиника Камбов като място с добри специалисти и изграждането на доверие от страна на потенциалните пациенти.

Уеб дизайн и разработка

Цялостен редизайн

Редизайна на сайта на Кухни Диалог надмина очакванията ни по отношение на своята ефективност.

Маркетинг стратегия

Стъпка по стъпка

Заедно разработихме цялостната концепция за дигитален маркетинг на фирмата и нейното промотиране – как да бъде представена, пред каква целева група, в какъв ценови клас.

Видео маркетинг и фотография

Рекламна фотосесия

Крайният резултат впечатляваше заради уникалната визия въпреки ниския бюджет и краткия срок, в който беше реализирана фотосесията.

Интернет Реклама

Таргетирана онлайн реклама

Създадох медиа план, проведохме онлайн реклама през няколко различни канала и успяхме да достигнем до максимален брой потенциална клиенти.

Маркетинг стратегия

Изпитани и доказани решения

Краткият срок, с който разполагахме, определи основния подход на работа по уеб дизайна и дигиталния маркетинг на Кухни „Диалог”.

Уеб дизайн и разработка

Уеб дизайн, който печели доверие

Уеб дизайнът на сайта е замислен така, че да позволява лесни промени и актуализации.

Уеб дизайн и разработка

Стилно присъствие

Уеб дизайнът на сайта трябваше да оставя впечатлението за професионализъм и да вдъхва доверие.

Уеб дизайн и разработка

От нула до безкрайност

Уеб дизайнът на сайта на Black Market трябваше да се съчетава еднакво добре с различните цветовови гами и стилове на снимките без да се натрапва.

Видео маркетинг и фотография

Видео маркетинг в синхрон с уеб дизайна на сайта

Разработихме концепция за видео маркетинг и фотосесия заснета в унисон с уеб дизайна на сайта.

Видео маркетинг и фотография

Мейкинг и вдъхновение

За да популяризираме и наложим новата колекция на DJ Мартен, създадохме отделна поредица от видео материали, при които наблегнахме на характерен стил.

Информационни технологии

В услуга на пациента

Създадохме електронен картон, за да ангажираме дълготрайно пациентите и да повишим тяхното доверие и лоялност.

Видео маркетинг и фотография

Стратегия за видео маркетинг

Основната задача на видео маркетинга беше да доведе клиентите в шоурума на фирмата.